accesskey_mod_content

FACe, el punt d'entrada de factures per a més de 20.000 unitats de tots els àmbits administratius, ha rebut ja més d'un milió de factures

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

30 abril 2015

logo FACe

Des del passat 15 de gener de 2015 totes les Administracions Públiques tenen l'obligació de rebre les factures dels seus proveïdors per via electrònica. A més de l'Administració General de l'Estat que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions Públiques de tots els àmbits administratius estan canalitzant la recepció de les seues factures a través de FACe

Des del passat 15 de gener de 2015 totes les Administracions Públiques tenen l'obligació de rebre les factures dels seus proveïdors per via electrònica, d'acord amb el que establix la Llei d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable.

A més de l'Administració General de l'Estat que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions Públiques de tots els àmbits administratius (estatal, regional, local, universitats) estan canalitzant la recepció de les seues factures a través de FACe.

El model espanyol que marca la llei 25/2013 i en el qual FACe exercix de punt de suport,  definix un model amb pocs exemples comparables a nivell internacional. A través d'un únic punt d'entrada de factures - una finestreta comuna -, els proveïdors de béns i servicis de més de 6.000 AA.PP. entre elles grans municipis, Comunitats Autònomes i l'Administració General de l'Estat poden presentar les factures als seus clients del Sector Públic, amb un mateix format i les mateixes regles de codificació que permeten que les AA.PP. puguen interoperar en el seu treball de facturació, la qual cosa repercutix directament en una millora en la relació dels proveïdors amb el sector públic.

En este període  transcorregut, el Punt d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) de l'Administració General de l'Estat, presenta les següents dades:

  • 3.066 unitats de les 16 Comunitats Autònomes adherides, més les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.
  • 6521  entitats locals adherides,  5.802 d'elles rebent ja factures electròniques.
  • Integrats els diferents punts de tramitació dels Ministeris: 3.316 unitats poden rebre factures dels 868 organismes de l'Administració General de l'Estat adherits a FACe.
  • 34 Universitats en producció
  • 20 Institucions en producció
  • Més d'1.200.000 de factures tramitades

Més informació sobre la solució FACe en el Centre de Transferència de Tecnologia

  • Empresa
  • Contractació
  • Cooperació interadministrativa