accesskey_mod_content

Actualización da libraría Integr@

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 abril 2015

logo suite afirma

A libraría Integr@, que facilita a integración coa plataforma @asina, actualízase para o soporte das firmas en formato EPES, especialmente no caso das facturas electrónicas (facturae)

Integr@ é unha libraría composta por clases java, ficheiros de configuración e persoais xml que facilitan a integración dunha aplicación cos servizos WS de @Firma. Tamén contén clases que implementan funcionalidades de firma, cofirma e contrafirma con varios formatos, para realizar firmas desde servidor de maneira sinxela.

A actualización dispoñible en PAe afecta exclusivamente as firmas en formato EPES, especialmente no caso das facturas electrónicas (FACTURAE).

A partir do día 20/05/2015, a Plataforma @asina validará de forma estrita o esquema deste formato de firma. En concreto, validarase a orde dos dos elementos incluídos no atributo

As especificacións XAdES 1.3.2 definen o elemento SignedSignatureProperties como unha lista ordenada dos seguintes elementos, todos con carácter opcional:

  • SigningTime
  • SigningCertificate
  • SignaturePolicyIdentifier
  • SignatureProductionPlace
  • SignerRole

A partir da data indicada, validarase de forma estrita que as ocorrencias destes elementos realízanse na orde indicada. A actualización de Integra xera estes elementos na orde correcta.

No caso de que non estean a utilizar este formato de firmas, recoméndase esperar á seguinte versión que, ademais desta corrección, incluirá novas funcionalidades.

Máis información sobre as solucións INTEGR@ e @firma
 

  • Identidade e Firma electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía