accesskey_mod_content

Actualització de la llibreria Integr@

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

20 abril 2015

logo suite afirma

La llibreria Integr@, que facilita la integració amb la plataforma @firma, s'actualitza per al suport de les firmes en format EPES, especialment en el cas de les factures electròniques (facturae)

Integr@ és una llibreria composta per classes java, fitxers de configuració i plantilles xml que faciliten la integració d'una aplicació amb els servicis W d'@Firma. També conté classes que implementen funcionalitats de firma, cosignatura i contrasignatura amb diversos formats, per a realitzar firmes des de servidor de manera senzilla.

L'actualització actualització disponible en PAe afecta exclusivament a les firmes en format EPES, especialment en el cas de les factures electròniques (FacturaE).

A partir del dia 20/05/2015, la Plataforma @firma validarà de forma estricta l'esquema d'este format de firma. En concret, es validarà l'orde dels dels elements inclosos en l'atribut

Les especificacions XAdES 1.3.2 definixen l'element SignedSignatureProperties com una llista ordenada dels següents elements, tots amb caràcter opcional:

  • SigningTime
  • SigningCertificate
  • SignaturePolicyIdentifier
  • SignatureProductionPlace
  • SignerRole

A partir de la data indicada, es validarà de forma estricta que les ocurrències d'estos elements es realitzen en l'orde indicat. L'actualització d'Integra genera estos elements en l'orde correcte.

En cas que no estiguen utilitzant aquest format de firmes, es recomana esperar a la següent versió que, a més d'esta correcció, inclourà noves funcionalitats.

Més informació sobre les solucions INTEGR@ i @firma
 

  • Identitat i Firma electrònica
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia