accesskey_mod_content

Actualització de la llibreria Integr@

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 abril 2015

logo suite afirma

La llibreria Integr@, que facilita la integració amb la plataforma @signa, s'actualitza per al suport de les signatures en format EPES, especialment en el cas de les factures electròniques (facturae)

Integr@ és una llibreria composta per classes java, fitxers de configuració i plantilles xml que faciliten la integració d'una aplicació amb els serveis W d'@Signatura. També conté classes que implementen funcionalitats de signatura, cosignatura i contrasignatura amb diversos formats, per realitzar signatures des de servidor de manera senzilla.

L'actualització actualització disponible en PAe afecta exclusivament a les signatures en format EPES, especialment en el cas de les factures electròniques (FacturaE).

A partir del dia 20/05/2015, la Plataforma @signa validarà de forma estricta l'esquema d'aquest format de signatura. En concret, es validarà l'ordre dels dels elements inclosos en l'atribut

Les especificacions XAdES 1.3.2 defineixen l'element SignedSignatureProperties com una llista ordenada dels següents elements, tots amb caràcter opcional:

  • SigningTime
  • SigningCertificate
  • SignaturePolicyIdentifier
  • SignatureProductionPlace
  • SignerRole

A partir de la data indicada, es validarà de forma estricta que les ocurrències d'aquests elements es realitzen en l'ordre indicat. L'actualització d'Integra genera aquests elements en l'ordre correcte.

En cas que no estiguin utilitzant aquest format de signatures, es recomana esperar a la següent versió que, a més d'aquesta correcció, inclourà noves funcionalitats.

Més informació sobre les solucions INTEGR@ i @signatura
 

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia