accesskey_mod_content

Emprèn en 3. Agilitació de tràmits per a la posada en marxa d'empreses

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 setembre 2014

logo Obsae

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques coordina la Plataforma “Emprèn en 3”, que té per objecte principal facilitar els tràmits de creació i modificació d'empreses, millorant, consolidant i enllaçant els servicis disponibles en el Govern d'Espanya amb les Administracions Autonòmiques i Locals.

L'objectiu d'Emprèn en 3 és la reducció dels terminis per a la creació i inici d'activitat de les empreses, mitjançant la unificació de les plataformes tecnològiques existents, i articulant el règim d'inexigibilidad de llicències establit per les normatives d'aplicació.

En este sentit, Emprèn en 3 dona compliment al mandat establit per diverses regulacions estatals, en particular, la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats servicis, com la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la més recent Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

Emprèn en 3 s'integra, així mateix, amb la finestreta única establida en la trasposició de la Directiva de Servicis mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i amb els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAEs), previstos en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització, establits pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme en el Sistema d'Informació Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'empreses (CIRCE) creat per Reial decret 682/2003, de 7 de juny. Emprèn en 3 reutilitza, així mateix, el Portal d'Entitats Locals de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, i la Xarxa SARA de les Administracions Públiques.

Emprèn en 3 és doncs un projecte de col·laboració administrativa, doncs conjumina esforços i compartix vincles amb les iniciatives posades en marxa el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, i el Ministeri de la Presidència.

Menció especial mereix la participació de les Comunitats Autònomes en la plataforma, ja que gran part d'elles ha regulat, en el marc de les seues competències, l'activitat del comerç minorista en línia amb la Llei 12/2012, i en alguns casos, eliminant encara més traves en els seus respectius àmbits territorials. Així mateix, s'oferix a les Comunitats Autònomes la possibilitat de connectar la plataforma amb els tràmits autonòmics de comunicació d'obertura dels centres de treball, i enviament d'informes d'ús en els seus respectius àmbits de competència (dades agregades de creació d'empreses, activitat comercial en els seus municipis, així com uns altres possibles dades sol·licitades per cada comunitat).

Per la seua part, les Entitats Locals poden adherir-se a la Plataforma Tecnològica Emprèn en 3 segons ho aproven els seus òrgans de govern, permetent, a partir d'eixe moment, la tramitació completa de la creació d'empreses a través d'este sistema en totes aquelles entitats locals integrades.

Per a obtindre més informació pot consultar la nova nota tècnica de l'OBSAE: "Emprèn en 3. Agilitació de tràmits per a la posada en marxa d'empreses"

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Infraestructures i servicis comuns