accesskey_mod_content

Emprèn en 3. Agilitació de tràmits per a l'engegada d'empreses

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

11 setembre 2014

logo Obsae

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques coordina la Plataforma “Emprèn en 3”, que té per objecte principal facilitar els tràmits de creació i modificació d'empreses, millorant, consolidant i enllaçant els serveis disponibles al Govern d'Espanya amb les Administracions Autonòmiques i Locals.

L'objectiu d'Emprèn en 3 és la reducció dels terminis per a la creació i inici d'activitat de les empreses, mitjançant la unificació de les plataformes tecnològiques existents, i articulant el règim d'inexigibilidad de llicències establert per les normatives d'aplicació.

En aquest sentit, Emprèn en 3 dona compliment al mandat establert per diverses regulacions estatals, en particular, la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis, com la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la més recent Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

Emprèn en 3 s'integra, així mateix, amb la finestreta única establerta en la trasposició de la Directiva de Serveis mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i amb els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAEs), prevists en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, establerts pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme en el Sistema d'Informació Centro d'Informació i Xarxa de Creació d'empreses (CIRCE) creat per Reial decret 682/2003, de 7 de juny. Emprèn en 3 reutilitza, així mateix, el Portal d'Entitats Locals de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, i la Xarxa SARA de les Administracions Públiques.

Emprèn en 3 és doncs un projecte de col·laboració administrativa, doncs conjumina esforços i comparteix vincles amb les iniciatives engegades el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, el Ministeri d'Economia i Competitivitat, i el Ministeri de la Presidència.

Esment especial mereix la participació de les Comunitats Autònomes en la plataforma, ja que gran part d'elles ha regulat, en el marc de les seves competències, l'activitat del comerç minorista en línia amb la Llei 12/2012, i en alguns casos, eliminant encara més traves en els seus respectius àmbits territorials. Així mateix, s'ofereix a les Comunitats Autònomes la possibilitat de connectar la plataforma amb els tràmits autonòmics de comunicació d'obertura dels centres de treball, i enviament d'informes d'ús en els seus respectius àmbits de competència (dades agregades de creació d'empreses, activitat comercial en els seus municipis, així com uns altres possibles dades sol·licitades per cada comunitat).

Per la seva banda, les Entitats Locals poden adherir-se a la Plataforma Tecnològica Emprèn en 3 segons ho aprovin els seus òrgans de govern, permetent, a partir d'aquest moment, la tramitació completa de la creació d'empreses a través d'aquest sistema en totes aquelles entitats locals integrades.

Per obtenir més informació pot consultar la nova nota tècnica de l'OBSAE: "Emprèn en 3. Agilitació de tràmits per a l'engegada d'empreses"

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Infraestructures i serveis comuns