administracion.gob.es, que facilitará a relación dos cidadáns coas Administracións Públicas, ao ser a porta de entrada vía internet aos servizos públicos.

" /> administracion.gob.es, que facilitará a relación dos cidadáns coas Administracións Públicas, ao ser a porta de entrada vía internet aos servizos públicos." /> PAe - Posta en marcha do Punto de Acceso Xeral, administracion.gob.es, porta de entrada aos servizos públicos
accesskey_mod_content

Posta en marcha do Punto de Acceso Xeral, administracion.gob.es, porta de entrada aos servizos públicos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 outubro 2014

O 29 de Outubro comezou a funcionar o Punto de Acceso Xeral, administracion.gob.es(Abre en nova xanela) , que facilitará a relación dos cidadáns coas Administracións Públicas, ao ser a porta de entrada vía internet aos servizos públicos.

 • Os trámites electrónicos representan xa o 78% do total de trámites dos cidadáns coa Administración Xeral do Estado.
 • O novo Punto de Acceso Xeral, ademais de facilitar o acceso aos trámites por vía electrónica, orienta aos cidadáns, centraliza a información, ofrece axuda aos emprendedores, fomenta a participación cidadá con máis presenza en redes sociais e brinda unha maior dispoñibilidade das caixas de correos de suxestións
 • Está preparado para incorporar o sistema de identificación Cl@ve dos cidadáns ante a Administración e a consulta das súas notificacións a través de Notific@ Notific@

O Punto de Acceso Xeral é unha das medidas impulsadas pola Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA), co obxectivo de construír a “Administración virtual”, de forma que os cidadáns dispoñan dun só punto de entrada para acceder a toda a información necesaria para iniciar, tramitar e concluír os seus procedementos administrativos, obter os datos necesarios para relacionarse coa Administración, cumprir as súas obrigas e coñecer os seus dereitos.

Con esta medida iníciase o fin da dispersión dos servizos das Administracións Públicas, ata agora en distintos portais, unifícase toda a información sobre trámites e, desde o Punto de Acceso Xeral, é xa posible contar cunha Administración virtualmente operativa e aberta 24 horas ao día, 7 días á semana, 365 días ao ano.

Tramitación electrónica
A través da Administración electrónica, os cidadáns realizaron en 2013 370,5 millóns de trámites electrónicos (76%) fronte a 117,7 millóns de trámites non electrónicos (24%). En 2014, no primeiro semestre, os trámites electrónicos suman 205 millóns (78,6%) fronte a 55,7 millóns de trámites non electrónicos (21,4%).

Hoxe, os máis de 4.300 trámites e servizos públicos aos que se pode acceder por vía electrónica producen aforros importantes, só en 2013 o aforro superou os 16.600 millóns de euros, entre outros motivos, segundo o modelo estándar de custos homologado pola UE, porque unha xestión electrónica ten un custo medio de só 5 euros, fronte a 80 euros dun trámite presencial. E unha notificación postal costa 2,55 euros, mentres unha notificación electrónica apenas custa 0,03 euros.

Novos servizos no Punto de Acceso Xeral

 • O novo portal, orientará aos cidadáns na súa relación coas Administracións Públicas, ofrecendo a información e os servizos que teñen ao seu dispor.
 • Ofrece axuda ás empresas e emprendedores, e canaliza a través do Portelo Único Directiva de Servizos (eugo.es) as alternativas que a Administración ofrece para a creación dunha empresa desde a rede.
 • Facilita o acceso ao catálogo de procedementos administrativos da Administración Xeral do Estado e doutras Administracións Públicas, en función da sinatura de convenios.
 • Fomenta nos cidadáns a utilización da tramitación electrónica ao facilitar o acceso aos servizos electrónicos mediante unha clasificación e ordenación por materias desde a perspectiva cidadá.
 • Fomenta a participación dos cidadáns cun aumento da presenza en redes sociais e caixas de correos de suxestións e opinión.

O Punto de Acceso Xeral tamén recollerá un cartafol cidadán que incorporará, na súa segunda fase, os seguintes servizos:

 • Integración co sistema de identificación propio da Administración Xeral do Estado: Cl@ve .
 • Consulta das comunicacións e notificacións recibidas a través da plataforma Notific@.
 • As notificacións por comparecencia ante a sede electrónica do punto de acceso xeral.

Por outra banda, este cartafol está preparada tamén para, na medida que os recursos o permitan, consultar o estado de tramitación dos expedientes, sendo, desta forma, un verdadeiro cartafol cidadán.

Antecedentes e evolución

Como antecedente ao momento de acceso xeral existe desde o ano 2006 o portal 060.es ( www.060.es(Abre en nova xanela) ) que ofrece información sobre os servizos electrónicos e a actividade e organización das AAPP.

O Punto de Acceso Xeral substitúe ao citado portal e introduce as seguintes melloras:

 • Orienta aos cidadáns na súa relación coa administración con pautas de axuda organizadas en eventos / necesidades dos cidadáns.
 • Contén guías de asistencia en eventos que implican varios trámites e/ou de distintas administracións.
 • Permite o acceso a todos os procedementos e trámites da AGE con información sobre os mesmos, documentación a presentar e acceso ao formulario Ofrece información xeral sobre a organización das Administracións Públicas.
 • Permite o uso de aplicacións móbiles de axuda aos cidadáns (actualmente, buscador de oficinas e, proximamente, buscador de emprego público e probas de capacitación profesional) dispoñibles nas dúas principais plataformas (iOS e Android).
 • En materia de emprego público, ademais das subscricións a convocatorias que xa podían realizarse, poderanse consultar nun futuro as comunicacións e as notificacións realizadas por correo postal, a través da plataforma Notific@; ademais, permítese realizar as notificacións por comparecencia na sede electrónica do Punto de Acceso Xeral.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica