accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE. CORINTO · Correspondencia Interadministrativa

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 novembro 2014

logo obsae

Intercambio de documentación entre Administracións Públicas con plenas garantías de recepción e non repudio.

O proxecto CORINTO (Correspondencia Interadministrativa) responde á intención de estreitar as distancias entre distintas Administracións eliminando o uso do papel entre elas.

Deste xeito, concíbese como un servizo común que permite implementar, de forma integramente electrónica, as comunicacións entre as diferentes Administracións Públicas -Entidades locais, Comunidades Autónomas, e Administración Xeral do Estado-, a través da infraestrutura de portais xestionados pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

O sistema ofrece as ferramentas necesarias para dotar ás comunicacións das adecuadas garantías da recepción e non repudio dos documentos electrónicos intercambiados, e rexistrais no seu caso, grazas aos sistemas de firma electrónica e á integración co Rexistro Electrónico Común (REC).

Pode consultar a nova nota técnica do OBSAE: CORINTO   para obter máis información respecto diso.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Cooperación interadministrativa