accesskey_mod_content

Nova canle de atención cidadá “A túa Seguridade Social”

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 xullo 2014

Trátase dun portal WEB de servizos integrados que proporciona información personalizada ao cidadán segundo o seu perfil (idade, activo, pensionista…) e permítelle efectuar as xestións máis habituais no ámbito das competencias do Instituto Nacional da Seguridade Social.

O acceso ao novo portal pode realizarse desde a sede electrónica da Seguridade Social ou directamente desde https://o teu.seg-social.gob(Abre en nova xanela)  é mediante usuario e contrasinal. Para creala é imprescindible que o cidadán acuda a unha oficina da Seguridade Social co obxecto de rexistrase, proporcionando un teléfono móbil que será necesario para determinados servizos. Unha vez rexistrado, obterá un código de activación que lle permitirá xerar a súa propia clave de acceso.

Así, o usuario poderá acceder “A túa Seguridade Social”(Abre en nova xanela) cunha páxina de inicio personalizada na que poderá ver un resumo da súa situación de cotización, o tempo que queda para a súa xubilación ordinaria e a idade coa que pode acceder a esta. Ademais terá información sobre o seu dereito e o dos seus beneficiarios a asistencia sanitaria.

Esta nova canle de atención cidadá é unha contorna segura xa que o cidadán crea as súas claves de acceso e ademais para acceder a determinados servizos requírese tamén dunha validación adicional enviando ao interesado un código por SMS dun só uso.

Desde “A túa Seguridade Social” poderase acceder aos distintos servizos. Nunha primeira fase serán posibles os seguintes:

 • Coñecer a idade previsible de xubilación ordinaria
 • Tempo que falta para poder xubilarse de forma ordinaria
 • Información sobre os períodos de cotización acreditados para efectos de prestacións
 • Información sobre a pensión e as súas contías, así como a obtención de calquera certificado relacionado coa pensión
 • Certificados da condición de non pensionista
 • Comprobación do recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria do titular e dos seus beneficiarios e a obtención do documento que acredita este dereito
 • Creación e modificación do contrasinal
 • Solicitude do Cartón Sanitario Europea (TSE), que se enviará a calquera domicilio que nos indique e a obtención, en caso necesario, do Certificado provisional sustitutorio (CPS) da TSE
 • Obtención do formulario necesario para ter dereito á prestación de asistencia sanitaria naqueles países europeos nos que se esixe un período previo de cotización

Isto servizos iranse ampliando nos próximo meses cun simulador de xubilación onde se poderá consultar a data na que se pode solicitar a xubilación, contías a unha data de xubilación determinada, coñecer o estado de tramitación de calquera solicitude, formular solicitudes de xubilación, maternidade, paternidade, viuvez…

“A túa Seguridade Social” supón un primeiro paso no novo modelo de atención e información integral ao cidadán a través da canle en liña, no marco do Plan Estratéxico do INSS 2013-2015.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos