accesskey_mod_content

Seguimento da Adecuación ao ENI e ao ENS

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 febreiro 2014

log de ENS-ENI

Atópanse dispoñibles os resultados do seguimento de adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade e Seguridade a finais do 2013.

Realizouse en 2013 un seguimento estreito do progreso da adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI), por parte do MINHAP na Administración Xeral do Estado, segundo o acordado pola Comisión Permanente do Consello Superior de Administración Electrónica en outubro de 2012, e estendido progresivamente ás demais AAPP, especialmente ás Comunidades Autónomas, a través do Comité Sectorial de Administración Electrónica, con participación de carácter voluntario, mediante sucesivas ondas de cuestionarios en febreiro, maio, setembro e decembro, para coñecer o estado de situación do este progreso, identificar aspectos de maior dificultade así como para recibir propostas e suxestións.

Os resultados atópanse dispoñibles na sección do ENI  no Informe de progreso da adecuación ao ENI - finais de 2013 (Abre en nova xanela) .

Así mesmo, tamén durante 2013 realizouse un seguimento estreito do progreso da adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade (ENS), por parte do MINHAP conxuntamente co CCN, na Administración Xeral do Estado, segundo o acordado pola Comisión Permanente do Consello Superior de Administración Electrónica en outubro de 2012, e estendido ás demais AAPP, a partir do acordo do Comité de Seguridade da Información das Administracións Públicas de abril de 2013, con participación de carácter voluntario, mediante sucesivas ondas de cuestionarios en febreiro, maio, setembro e decembro, para coñecer o estado de situación do este progreso e identificar os aspectos de maior dificultade.

Os resultados atópanse dispoñibles na sección do ENS  no Informe de progreso da adecuación ao ENS - finais de 2013 (Abre en nova xanela) .

En calquera caso ha de terse en conta que o esforzo de adecuación ao ENI e ao ENS veuse realizando en condicións que supoñen un esforzo notable pola limitación de recursos económicos e humanos nas que se desenvolve a actividade das entidades da Administración.

  • Interoperabilidade
  • Seguridade
  • Cooperación interadministrativa