accesskey_mod_content

Seguiment de l'Adequació a l'ENI i a l'ENS

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

28 febrer 2014

registre d'ENS-ENI

Es troben disponibles els resultats del seguiment d'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat a la fi del 2013.

S'ha realitzat en 2013 un seguiment estret del progrés de l'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI), per part del MINHAP en l'Administració General de l'Estat, segons l'acordat per la Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica a l'octubre de 2012, i estés progressivament a les altres AAPP, especialment a les Comunitats Autònomes, a través del Comité Sectorial d'Administració Electrònica, amb participació de caràcter voluntari, mitjançant successives onades de qüestionaris al febrer, maig, setembre i desembre, per a conéixer l'estat de situació d'aquest progrés, identificar aspectes de major dificultat així com per a rebre propostes i suggeriments.

Els resultats es troben disponibles en secció de l'ENI  en Informe de progrés de l'adequació a l'ENI - finals de 2013 (Obri en nova finestra) .

Així mateix, també durant 2013 s'ha realitzat un seguiment estret del progrés de l'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), per part del MINHAP conjuntament amb el CCN, en l'Administració General de l'Estat, segons l'acordat per la Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica a l'octubre de 2012, i estés a les altres AAPP, a partir de l'acord del Comité de Seguretat de la Informació de les Administracions Públiques d'abril de 2013, amb participació de caràcter voluntari, mitjançant successives onades de qüestionaris al febrer, maig, setembre i desembre, per a conéixer l'estat de situació d'aquest progrés i identificar els aspectes de major dificultat.

Els resultats es troben disponibles en secció de l'ENS  en Informe de progrés de l'adequació a l'ENS - finals de 2013 (Obri en nova finestra) .

En qualsevol cas ha de tindre's en compte que l'esforç d'adequació a l'ENI i a l'ENS s'ha realitzat en condicions que suposen un esforç notable per la limitació de recursos econòmics i humans en les quals es desembolica l'activitat de les entitats de l'Administració.

  • Interoperabilitat
  • Seguretat
  • Cooperació interadministrativa