accesskey_mod_content

A Deputación de Toledo destina 950.000 euros á implantación de infraestruturas TIC nos seus concellos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

26 febreiro 2014

É a posta en marcha do convenio de colaboración entre a Institución provincial e a Entidade Pública Empresarial Rede.es.
Constituída a Comisión de Seguimento dese acordo, ponse agora en marcha a efectiva mellora dos servizos ao cidadán por medio da Administración Electrónica Local.

A colaboración das Áreas de Asuntos Xerais e Emprego e Cooperación e Infraestruturas, facilita o acceso aos servizos que se presta ás Corporacións Locais desde a plataforma creada polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, de face á prestación de servizos municipais relacionados coa xestión local e a administración electrónica.

Hai que mencionar que grazas ao Centro de Servizos Avanzados os Concellos poden acceder ás aplicacións relacionadas coa administración electrónica, a cartografía municipal, o padrón municipal ou o rexistro e xestor de expedientes electrónicos.

O obxecto do convenio é o desenvolvemento de actuacións no ámbito da prestación dos servizos de administración electrónica que presta a Deputación Provincial de Toledo e os entes locais da provincia, a través da implantación de infraestruturas TIC, sistemas de información e servizos asociados para incrementar a produtividade e o servizo á cidadanía.

O que se pretende conseguir é unha redución do gasto público, sen diminución da universalidade e a calidade das prestacións ofrecidas, tal e como demanda a Axenda Dixital para España.

As actuacións consideradas contan cun orzamento de 950.000 euros, encargados de asegurar o procesado, almacenamento e adaptación da microinformática, prestando aos Concellos o mesmo servizo, ademais da dixitalización e os servidores necesarios.

A Rede.es financia o 80% do custo das actuacións que se executen no marco do convenio, ata un máximo de 760.000 euros, procedentes dos Fondos FEDER.

A Deputación de Toledo asume, pola súa banda, o 20% do custo, ata un máximo de 190.000 euros.

A vixencia do convenio fíxase ata o 31 de decembro do ano 2015.

As aplicacións informáticas ofrécense a todos os Concellos integrados no Centro de Estudos Avanzados posto en marcha pola Deputación de Toledo, así como ao resto de Concellos que o soliciten.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos