accesskey_mod_content

La Diputació de Toledo destina 950.000 euros a la implantació d'infraestructures TIC als seus ajuntaments

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

26 febrer 2014

És l'engegada del conveni de col·laboració entre la Institució provincial i l'Entitat Pública Empresarial Red.es.
Constituïda la Comissió de Seguiment d'aquest acord, es posa ara en marxa l'efectiva millora dels serveis al ciutadà per mitjà de l'Administració Electrònica Local.

La col·laboració de les Àrees d'Assumptes Generals i Ocupació i Cooperació i Infraestructures, facilita l'accés als serveis que es presta a les Corporacions Locals des de la plataforma creada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, amb vista a la prestació de serveis municipals relacionats amb la gestió local i l'administració electrònica.

Cal esmentar que gràcies al Centre de Serveis Avançats els Ajuntaments poden accedir a les aplicacions relacionades amb l'administració electrònica, la cartografia municipal, el padró municipal o el registre i gestor d'expedients electrònics.

L'objecte del conveni és el desenvolupament d'actuacions en l'àmbit de la prestació dels serveis d'administració electrònica que presta la Diputació Provincial de Toledo i els ens locals de la província, a través de la implantació d'infraestructures TIC, sistemes d'informació i serveis associats per incrementar la productivitat i el servei a la ciutadania.

El que es pretén aconseguir és una reducció de la despesa pública, sense minvament de la universalitat i la qualitat de les prestacions ofertes, tal com demanda l'Agenda Digital per a Espanya.

Les actuacions contemplades compten amb un pressupost de 950.000 euros, encarregats d'assegurar el processament, emmagatzematge i adaptació de la microinformática, prestant als Ajuntaments el mateix servei, a més de la digitalització i els servidors necessaris.

La Red.es finança el 80% del cost de les actuacions que s'executin en el marc del conveni, fins a un màxim de 760.000 euros, procedents dels Fons FEDER.

La Diputació de Toledo assumeix, per la seva banda, el 20% del cost, fins a un màxim de 190.000 euros.

La vigència del conveni es fixa fins al 31 de desembre de l'any 2015.

Les aplicacions informàtiques s'ofereixen a tots els Ajuntaments integrats al Centre d'Estudis Avançats engegat per la Diputació de Toledo, així com a la resta d'Ajuntaments que ho sol·licitin.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Serveis electrònics