accesskey_mod_content

Comeza a xestión de notificacións a través de Notific@

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 decembro 2014

O sistema de centralización de notificacións administrativas en papel, Notific@, realiza o envío de preto de 20.000 notificacións do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Notific@ consiste nun concentrador de emisión de comunicacións e notificacións nun formato común, que actúa como intermediario ao centro de impresión da AEAT para a súa impresión, ensobrado, e remisión. Notific@ xorde como resposta á implementación da medida CORA 3.00.002.8, "Concentración da xestión, produción, impresión e distribución das notificacións e comunicacións postais en centros de impresión e ensobrado con dimensión óptima", froito da colaboración entre a DTIC e a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para a súa impresión, ensobrado e depósito.
Notific@ actúa como intercomunicador de distintos tipos de notificación ou comunicación. Os diferentes organismos, ben facendo uso dunha aplicación web específica ou ben mediante unha integración nas súas propias aplicacións usando servizos web, poden realizar pedimentos de comunicacións e notificacións a través de Notific@. Recibidas os pedimentos, estas organízanse e convértense en chamadas aos servizos provistos pola AEAT para a xestión en papel das comunicacións e notificacións. A AEAT comunicará a Notific@ o resultado (datado) e a certificación (sobre ou xustificante de recepción) de cada unha delas e por último Notific@, comunica mediante a aplicación web, ou mediante servizos web, ao organismo o resultado da mesma.

Co envío de preto de 20.000 notificacións do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), comezou a fase de explotación deste sistema. Prevese a pronta entrada en operación doutros organismos, que están pendentes de asinar a adhesión ao acordo marco que regula administrativamente os servizos que ofrece Notific@. Estes servizos son polo momento os de impresión, ensobrado e entrega centralizada de notificacións e comunicacións administrativas en papel.

O próximo 1 de xaneiro entra en vigor o contrato 07/14 da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación para a prestación centralizada de servizos postais. O contrato, adxudicado a Correos, simplifica a integración de organismos no sistema Notific@ ao non ser necesario que dispoñan de contratos individuais co fornecedor do servizo de repartición.

Máis información na solución Notific@

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía