accesskey_mod_content

Comença la gestió de notificacions a través de Notific@

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

19 desembre 2014

El sistema de centralització de notificacions administratives en paper, Notific@, realitza l'enviament de prop de 20.000 notificacions del Fons Español de Garantia Agrària (FEGA)

Notific@ consistix en un concentrador d'emissió de comunicacions i notificacions en un format comú, que actua com a intermediari al centre d'impressió de l'AEAT para la seua impressió, ensobrat, i remissió. Notific@ sorgix com a resposta a la implementació de la mesura CORA 3.00.002.8, "Concentració de la gestió, producció, impressió i distribució de les notificacions i comunicacions postals en centres d'impressió i ensobrat amb dimensió òptima", fruit de la col·laboració entre la DTIC i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per a la seua impressió, ensobrat i depòsit.
Notific@ actua com a intercomunicador de diferents tipus de notificació o comunicació. Els diferents organismes, ben fent ús d'una aplicació web específica o bé mitjançant una integració en les seues pròpies aplicacions usant servicis web, poden realitzar peticions de comunicacions i notificacions a través de Notific@. Rebudes les peticions, estes s'organitzen i es convertixen en telefonades als servicis proveïts per l'AEAT per a la gestió en paper de les comunicacions i notificacions. L'AEAT comunicarà a Notific@ el resultat (datat) i la certificació (sobre o justificant de recepció) de cadascuna d'elles i finalment Notific@, comunica mitjançant l'aplicació web, o mitjançant servicis web, a l'organisme el resultat de la mateixa.

Amb l'enviament de prop de 20.000 notificacions del Fons Español de Garantia Agrària (FEGA), ha començat la fase d'explotació d'este sistema. Es preveu la ràpida entrada en operació d'altres organismes, que estan pendents de firmar l'adhesió a l'acord marc que regula administrativament els servicis que oferix Notific@. Estos servicis són de moment els de impressió, ensobrat i entrega centralitzada de notificacions i comunicacions administratives en paper.

El pròxim 1 de gener entra en vigor el contracte 07/14 de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació per a la prestació centralitzada de servicis postals. El contracte, adjudicat a Correus, simplifica la integració d'organismes en el sistema Notific@ al no ser necessari que disposen de contractes individuals amb el prestador del servici de repartiment.

Més informació en la solució Notific@

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia