accesskey_mod_content

Publicado o decimotercer informe sobre o avance da Administración electrónica nos entes locais cataláns

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 abril 2014

O Consorcio AOC presenta o decimotercer informe sobre a e-Administración, correspondente ao mes de febreiro de 2014, con novos datos sobre o grao de adopción dos servizos de Administración electrónica nos entes locais cataláns.

Os principais datos a destacar deste informe son :

  • O aumento de concellos que dispoñen de cartafol do cidadán . No mes de xullo de 2013 eran 108 e hoxe 147, o que supón un aumento de 4 puntos porcentuais . Esta mesma tendencia reflíctese no ámbito comarcal, onde máis do 40% dos consellos comarcais dispoñen de cartafol do cidadán no a súa páxina web.
  • O taboleiro electrónico de anuncios ou edictos na web é un servizo que o ofrecen actualmente 606 concellos, o que supón un incremento do 10% respecto á anterior análise. Cabe destacar que o 22% destes entes teñen o e - TABOLEIRO do Consorcio AOC , que permite a publicación e xestión de edictos electrónicos a través de Internet e que é integrable coa súa sede electrónica, da que dispoñen un 31% os entes. Respecto dos consellos comarcais, hai oito máis coa súa electrónica (un 68% do total) e 34 con taboleiro electrónico (case un 83 % dos 41 consellos).
  • Tamén subiron significativamente os entes con visor cartográfico (20 máis) e de urbanismo ( 39 máis )
  • Hai que destacar que subiu significativamente a cesión dos datos do padrón a outras administracións. Coa recente incorporación de Cadaqués, Cassà da Selva, Espot e a Guingueta d'Àneu alcanzou a cifra de 826 concellos (o 87 % dos entes) que implica que o 88 % da poboación catalá está cuberta por este servizo.
  • A nivel municipal, a normativa reguladora da sede e o rexistro electrónico ha experimentado un ascenso importante. Canto aos concellos, aprobáronse 45 normativas mentres que a nivel comarcal só se aprobaron dous deles.
  • Respecto das notificacións e facturas electrónicas, aínda son poucos os concellos que as incorporan (non chegan ao 14 %); en cambio, os consellos comarcais que as utilizan superan o 60 %.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

"Informes sobre administración electrónica en AOC"(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos