accesskey_mod_content

Publicat el decimotercer informe sobre l'avanç de l'Administració electrònica en els ens locals catalans

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

15 abril 2014

El Consorci AOC presenta el decimotercer informe sobre la i-Administració, corresponent al mes de febrer de 2014, amb noves dades sobre el grau d'adopció dels serveis d'Administració electrònica en els ens locals catalans.

Les principals dades a destacar d'aquest informe són :

  • L'augment d'ajuntaments que disposen de carpeta del ciutadà . En el mes de juliol de 2013 eren 108 i avui 147, la qual cosa suposa un augment de 4 punts percentuals . Aquesta mateixa tendència es reflecteix en l'àmbit comarcal, on més del 40% dels consells comarcals disposen de carpeta del ciutadà en el la seva pàgina web.
  • El tauler electrònic d'anuncis o edictes a la web és un servei que ho ofereixen actualment 606 ajuntaments, la qual cosa suposa un increment del 10% respecte a l'anterior anàlisi. cal destacar que el 22% d'aquests ens tenen l'i - TAULER del Consorci AOC , que permet la publicació i gestió d'edictes electrònics a través d'Internet i que és integrable amb la seva seu electrònica, de la qual disposen un 31% els ens. Respecte als consells comarcals, hi ha vuit més amb la seva electrònica (un 68% del total) i 34 amb tauler electrònic (gairebé un 83 % dels 41 consells).
  • També han pujat significativament els ens amb visor cartogràfic (20 més) i d'urbanisme ( 39 més )
  • Cal destacar que ha pujat significativament la cessió de les dades del padró a altres administracions. Amb la recent incorporació de Cadaqués, Cassà de la Selva, Espot i la Guingueta d'Àneu ha aconseguit la xifra de 826 ajuntaments (el 87 % dels ens) que implica que el 88 % de la població catalana està coberta per aquest servei.
  • A nivell municipal, la normativa reguladora de la seu i el registre electrònic ha experimentat un ascens important. Quant als ajuntaments, s'han aprovat 45 normatives mentre que a nivell comarcal només s'han aprovat dos d'ells.
  • Respecte a les notificacions i factures electròniques, encara són pocs els ajuntaments que les incorporen (no arriben al 14 %); en canvi, els consells comarcals que les utilitzen superen el 60 %.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

"Informes sobre administració electrònica en AOC"(Obre en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Serveis electrònics