accesskey_mod_content

Reunió del Fòrum de Col·laboració Públic-Privada sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 abril 2014

El sector privat i l'Administració representada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Energia i el Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques s'han reunit en el marc del Fòrum CPP-RISP amb la finalitat d'establir mecanismes de col·laboració públic-privada que exploten al màxim el potencial socioeconòmic de les dades obertes.

Amb la finalitat d'establir mecanismes de col·laboració públic-privada que exploten al màxim el potencial socioeconòmic de les dades obertes, diversos representants del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme; del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques així com de diverses entitats privades s'han reunit a Madrid per a celebrar la segona reunió de el “Fòrum de Col·laboració Públic-Privada sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic” (Fòrum CPP-RISP).

Emmarcat en els objectius establits per l'Agència Digital per a Espanya, este encontre establix un diàleg col·laboratiu entre les administracions públiques i aquelles companyies coneixedores del valor que oferixen les dades obertes per al desenvolupament i impuls empresarial.

Entre els assistents a esta segona reunió van estar, per part del sector privat, l'associació AMETIC(Obri en nova finestra) (Associació Multisectorial d'empreses de l'Electrònica, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, de les Telecomunicacions i dels Continguts); Adigital(Obri en nova finestra) (Associació Espanyola d'Economia Digital); ASSETGE(Obri en nova finestra) (Associació Multisectorial de la Informació), la fundació CTIC, l'Associació d'Usuaris de la Comunicació (AUC), i representants del fòrum CPP-TIC
Per part del sector públic, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme va estar representat per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) i l'entitat pública Red.es; i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.

Els integrants del Fòrum han definit diferents àrees de treball d'especial interés per al desenvolupament de la cultura de la Reutilització de la Informació del Sector Públic (RISP) i el desenvolupament de la qual contribuirà al disseny d'un entorn global viable d'accés a les dades públiques amb vista a la seua reutilització, facilitant obtindre tot el seu potencial valor econòmic i social.

La reunió celebrada ha servit per a revisar les accions realitzades en estos últims mesos i compartir inquietuds sobre els temes de major interés per als assistents.

Al seu torn, s'ha aprofitat l'encontre per a fixar accions concretes a realitzar d'acord a les propostes dels diferents participants, tals com a accions formatives sobre RISP, necessitats d'avanç en el marc legislatiu, i celebració de taules de treball entre ‘reutilisadors’ de dades i l'administració pública responsable dels mateixos.

Les conclusions arreplegades després d'este segon encontre del Fòrum CPP-RISP demostren l'aposta ferma de les administracions públiques en el desenvolupament de cultura de la Reutilització de la Informació del Sector Públics, així com la seua aposta per la col·laboració amb el sector privat amb la finalitat d'incrementar l'impacte econòmic, tecnològic i social de la reutilització, tant en la Societat com en la pròpia Administració.
 

  • Govern obert
  • Empresa