accesskey_mod_content

La Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica es convertix en organisme intermedi per a la gestió de FEDER.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

26 novembre 2013

logo feder

La Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica es convertix en Organisme Intermedi per a la gestió de FEDER, mitjançant la firma d'un acord amb la Direcció general de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en representació de l'Estat membre.

La Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica (DGMAPIAE) i la Direcció general de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en representació de l'Estat membre, han subscrit un Acord, pel qual la primera es convertix en Organisme Intermedi per a la gestió de FEDER en el Programa Operatiu d'Economia basada en el Coneixement i dels Programes Operatius d'Aragó, Balears, Cantàbria, Navarra i La Rioja.

Els Fons Estructurals com el Fons de Cohesió, de la Unió Europea, tenen com a finalitat afavorir un major grau de cohesió econòmica i social en l'espai comunitari, a través del cofinançament de les polítiques de gasto públic desenvolupades pels estats-membres i dirigides a la consecució de dita objectiva.

La DGMAPIAE actua com a Organisme Intermedi en el Programa Operatiu d'Economia basada en el Coneixement (regions Convergència i Phasing-out) i en els Programes Regionals de Competitivitat d'Aragó, Balears, Cantàbria, Navarra i La Rioja. Les actuacions a desenvolupar en el Programa Operatiu d'Economia basada en el Coneixement corresponen a l'Eix 1, Tema Prioritari 13: Servicis i Aplicacions per al ciutadà i a l'eix 7 assistència tècnica, Tema Prioritari 85 Preparació, execució, seguiment i inspecció.

Les regions objectiu del Programa Operatiu d'Economia basada en el Coneixement són les següents: Galícia, Andalusia, Castella-la Manxa i Extremadura, Astúries, Regió de Múrcia, Ceuta i Melilla, sent l'ajuda comunitària del 80% i la contribució nacional del 20%.

La DGMAPIAE també participa en els Programes Operatius Regionals d'Aragó, Balears i Navarra, en els quals ha rebut programació financera, sent en estos casos l'ajuda comunitària del 50% i la contribució nacional del 50%.
La DGMAPIAE, en qualitat d'Organisme Intermedi, s'encarregarà de realitzar el seguiment de les actuacions cofinançades pel FEDER en aquests Programes Operatius, a través de l'equipe «Gestió FEDER» adscrit a la Direcció general.

Els projectes seleccionats com a beneficiaris d'este finançament, són, bàsicament, aquells que constituïxen el nucli de la infraestructura i servicis comuns que faciliten la implantació de l'Administració Electrònica, els de Estrangeria i la Unitat de Mercat.

 

  • Cooperació interadministrativa