accesskey_mod_content

Publicada no BOE a Guía de Comunicación Dixital da Administración Xeral do Estado

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

03 abril 2013

Boletín oficial do Estado do día 2 de abril de 2013.

A partir da Resolución do 21 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado ( http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2013-3528(Abre en nova xanela) ), os portais web, as sedes electrónicas, blogues, ou redes sociais, aos que denominamos baixo o termo xenérico de sitios webs, que sexan elaborados polos Departamentos ou Organismos Públicos vinculados ou dependentes da AGE para calquera tipo de dispositivo, procurarán observar as recomendacións, criterios e boas prácticas establecidos no dita Guía, de maneira gradual na medida en que as súas circunstancias, en canto a recursos humanos e dispoñibilidade orzamentaria, permítano.

A Guía está publicada en https://administracionelectronica.gob.es/PAe/guia_comunicacion_dixital https://administracionelectronica.gob.es/PAe/guia_comunicacion_dixital e os elementos relativos á Imaxe Institucional para contribuír ao cumprimento dos criterios establecidos nesta Guía facilitaranse aos Departamentos e Organismos no espazo: http://imagen.funciona.es/(Abre en nova xanela) ao que se accede a través da Rede SARA.
 

  • Cooperación interadministrativa
  • Goberno aberto
  • Servizos electrónicos
  • Interoperabilidade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE