accesskey_mod_content

O Tribunal Supremo admite a validez da obrigatoriedade das notificacións electrónicas no ámbito tributario.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 maio 2012

Unha recente sentenza do Tribunal Supremo ha admitido a validez da imposición, a través do Real Decreto 1363/2010, do 29 de outubro, das notificacións electrónicas no ámbito tributario. Trátase, sen dúbida, dunha resolución especialmente importante xa que, é a primeira sentenza do Alto Tribunal referir# a as previsións da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

O Tribunal Supremo admite a validez da obrigatoriedade das notificacións electrónicas no ámbito tributario.

Unha recente sentenza do Tribunal Supremo ha admitido a validez da imposición, a través do Real Decreto 1363/2010, do 29 de outubro, das notificacións electrónicas no ámbito tributario. Trátase, sen dúbida, dunha resolución especialmente importante xa que, é a primeira sentenza do Alto Tribunal referir# a as previsións da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

En concreto, o Real Decreto impugnado foi ditado ao amparo do art. 27.6 da citada Lei, onde se establece que:


"Reglamentariamente, as Administracións Públicas poderán establecer a obrigatoriedade de comunicarse con elas utilizando só medios electrónicos, cando os interesados correspóndanse con persoas xurídicas ou colectivos de persoas físicas que por razón da súa capacidade económica ou técnica, dedicación profesional ou outros motivos acreditados teñan garantido o acceso e dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos."

Máis información(Abre en nova xanela)

  • Cidadán