accesskey_mod_content

El Tribunal Suprem admet la validesa de l'obligatorietat de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

29 maig 2012

Una recent sentència del Tribunal Suprem ha admès la validesa de la imposició, a través del Reial decret 1363/2010, de 29 d'octubre, de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari. Es tracta, sens dubte, d'una resolució especialment important ja que, és la primera sentència de l'Alt Tribunal referida a les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics.

El Tribunal Suprem admet la validesa de l'obligatorietat de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari.

Una recent sentència del Tribunal Suprem ha admès la validesa de la imposició, a través del Reial decret 1363/2010, de 29 d'octubre, de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari. Es tracta, sens dubte, d'una resolució especialment important ja que, és la primera sentència de l'Alt Tribunal referida a les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics.

En concret, el Reial decret impugnat va ser dictat a l'empara de l'art. 27.6 de la citada Llei, on s'establix que:


"Reglamentàriament, les Administracions Públiques podran establir l'obligatorietat de comunicar-se amb elles utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats es corresponguen amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguen garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos."

Més informació(Obri en nova finestra)

  • Ciutadà