accesskey_mod_content

El Tribunal Suprem admet la validesa de l'obligatorietat de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

29 maig 2012

Una recent sentència del Tribunal Suprem ha admès la validesa de la imposició, a través del Reial decret 1363/2010, de 29 d'octubre, de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari. Es tracta, sens dubte, d'una resolució especialment important ja que, és la primera sentència de l'Alt Tribunal referida a les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics.

El Tribunal Suprem admet la validesa de l'obligatorietat de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari.

Una recent sentència del Tribunal Suprem ha admès la validesa de la imposició, a través del Reial decret 1363/2010, de 29 d'octubre, de les notificacions electròniques en l'àmbit tributari. Es tracta, sens dubte, d'una resolució especialment important ja que, és la primera sentència de l'Alt Tribunal referida a les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics.

En concret, el Reial decret impugnat va ser dictat a l'empara de l'art. 27.6 de la citada Llei, on s'estableix que:


"Reglamentàriament, les Administracions Públiques podran establir l'obligatorietat de comunicar-se amb elles utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats es corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos."

Més informació(Obre en nova finestra)

  • Ciutadà