accesskey_mod_content

Nova versió de les Llibreries SCSP 3.2.1

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

08 març 2012

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques allibera la versió 3.2.1 de les llibreries de la ferramenta de Substitució de Certificats sobre Paper (SCSP) ja ha sigut alliberada i està disponible per a la seua descàrrega.

Esta nova versió Incorpora nombroses novetats respecte de les versions anteriors, entre les quals destaquen les següents:

  • S'afig l'opció de generar un justificant PDF firmat amb les dades de la resposta en les peticions realitzades.
  • Ara, és possible consultar les peticions realitzades per un usuari del client lleuger. Igualment, Es permet la recuperació d'una petició realitzada a través de la seua idPetició.
  • S'afig la possibilitat d'enviar peticions asíncrones en el client lleuger a través d'una plantilla excel, permetent l'enviament d'has 500 peticions per lot.
  • S'actualitza en servici de Renda, passant de la V2 a V3.
  • Se solucionen problemes de concurrència en el Recobriment.

Pot accedir a la descàrrega a través de l'Àrea de Descàrregues de la iniciativa SCSP

  • Centre de Transferència de Tecnologia