accesskey_mod_content

El Govern de La Rioja regula les comunicacions i notificacions electròniques en el sector públic de La Rioja

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

17 desembre 2012

El Govern de La Rioja ha aprovat en Consell de Govern un decret per regular les comunicacions i notificacions electròniques amb els ciutadans, així com les comunicacions entre els diferents òrgans i unitats del sector públic de la Comunitat Autònoma de La Rioja i d'aquest amb altres administracions.

Com ha explicat la consellera d'Administracions Públiques, Concepción Arruga, l'aprovació d'aquest marc normatiu "suposa un abans i un després en el sistema organitzatiu, un pas important cap a l'oficina sense papers".

Aquest decret contribuirà a millorar el funcionament intern de les Administracions Públiques, incrementant l'eficàcia i l'eficiència de les mateixes mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i fomentant la simplificació dels procediments administratius.

De la mateixa manera, reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb aquestes Administracions per mitjans electrònics i estableix que les comunicacions entre Administracions es realitzin preferentment per dites mitjanes. D'aquesta forma es pretén avançar cap a la comunicació sense papers entre Administracions.

Més informació(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics