accesskey_mod_content

Publicación de borradores de guías para adaptación ás disposicións do Real Decreto 1495/2011.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 abril 2012

O RD 1495/2011, do 24 de outubro, de desenvolvemento da Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, establece o prazo dun ano de adaptación ao mesmo desde a súa entrada en vigor o 9 de Novembro de 2011. Co obxectivo de facilitar esta adaptación ás entidades que lles é de aplicación a norma, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, elaboraron dous guías que agora son publicadas en borrador.

Publicación de borradores de guías para adaptación ás disposicións do Real Decreto 1495/2011.

O Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal, establece na súa Disposición Adicional Segunda o prazo dun ano de adaptación ao mesmo desde a súa entrada en vigor o 9 de Novembro de 2011. Co obxectivo de facilitar esta adaptación ás entidades que lles é de aplicación a norma, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, elaboraron dous guías que agora son publicadas en borrador.

A “ Guía de aplicación do Real Decreto 1495/2011(Abre en nova xanela) ” ten como obxectivo informar e facilitar aos organismos do sector público estatal o cumprimento do Real Decreto 1495/2011 polo que se desenvolve da Lei 37/2007, de forma que poidan realizar adecuadamente as adaptacións e tarefas de mantemento necesarias nos seus sistemas de información e sitios web. A guía describe tanto os pasos a seguir como os modelos ou ferramentas a empregar, así como unha proposta de esquema organizativo que apoie e dea soporte á publicación e posta a disposición da información do Sector Público. A guía complementarase coa futura Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización da Información do Sector Público prevista no Real Decreto, a cuxo borrador fai referencia de modo explícito naqueles aspectos necesarios.

Pola súa banda, a “ Guía de funcionamento, mantemento e actualización do catálogo de información pública datos.gob.es(Abre en nova xanela) ” ten un dobre obxectivo: por unha banda informar os organismos do sector público estatal dos pasos a seguir e ferramentas a empregar, para a catalogación dos seus conxuntos de datos a través do portal web do Catálogo de Información Pública datos.gob.es(Abre en nova xanela) , e doutra banda informar a empresas e cidadanía en xeral dos pasos a seguir e ferramentas do portal para buscar, consultar e acceder aos conxuntos de datos expostos, así como para a catalogación de aplicacións que fagan uso deles.

Ambos os documentos serán presentados á Comisión Permanente do Consello Superior de Administración Electrónica, e pretenden ser unha axuda para os xestores públicos á hora de afrontar a adaptación á nova norma, que consagra o principio de autorización xeneralizada de reutilización da información do sector público posta a disposición de cidadáns e empresas.

  • Goberno aberto