accesskey_mod_content

Publicació d'esborranys de guies per a adaptació a les disposicions del Reial decret 1495/2011.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 abril 2012

El RD 1495/2011, de 24 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, estableix el termini d'un any d'adaptació al mateix des de la seva entrada en vigor el 9 de Novembre de 2011. Amb l'objectiu de facilitar aquesta adaptació a les entitats que els és aplicable la norma, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, han elaborat dues guies que ara són publicades en esborrany.

Publicació d'esborranys de guies per a adaptació a les disposicions del Reial decret 1495/2011.

El Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, estableix en la seva Disposició Addicional Segona el termini d'un any d'adaptació al mateix des de la seva entrada en vigor el 9 de Novembre de 2011. Amb l'objectiu de facilitar aquesta adaptació a les entitats que els és aplicable la norma, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, han elaborat dues guies que ara són publicades en esborrany.

La “ Guia d'aplicació del Reial decret 1495/2011(Obre en nova finestra) ” té com a objectiu informar i facilitar als organismes del sector públic estatal el compliment del Reial decret 1495/2011 pel qual es desenvolupa de la Llei 37/2007, de manera que puguin realitzar adequadament les adaptacions i tasques de manteniment necessàries en els seus sistemes d'informació i llocs web. La guia descriu tant els passos a seguir com els models o eines a emprar, així com una proposta d'esquema organitzatiu que recolzi i doni suport a la publicació i posada a la disposició de la informació del Sector Públic. La guia es complementarà amb la futura Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de la Informació del Sector Públic prevista en el Reial decret, a l'esborrany del qual fa referència de manera explícita en aquells aspectes necessaris.

Per la seva banda, la “ Guia de funcionament, manteniment i actualització del catàleg d'informació pública datos.gob.es(Obre en nova finestra) ” té un doble objectiu: d'una banda informar als organismes del sector públic estatal dels passos a seguir i eines a emprar, per a la catalogació dels seus conjunts de dades a través del portal web del Catàleg d'Informació Pública datos.gob.es(Obre en nova finestra) , i d'altra banda informar a empreses i ciutadania en general dels passos a seguir i eines del portal per cercar, consultar i accedir als conjunts de dades exposades, així com per a la catalogació d'aplicacions que facin ús d'ells.

Tots dos documents seran presentats a la Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica, i pretenen ser una ajuda per als gestors públics a l'hora d'afrontar l'adaptació a la nova norma, que consagra el principi d'autorització generalitzada de reutilització de la informació del sector públic posada a la disposició de ciutadans i empreses.

  • Govern obert