accesskey_mod_content

L'administració electrònica en la Junta de Castella i Lleó

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 novembre 2011

Consulta els factors d'èxit de l'administració electrònica castellà lleonesa

L'excel·lent situació actual de l'administració electrònica a Castella i Lleó és fruit d'un treball continuat al llarg dels anys, especialment amb el Pla d'Implantació de l'Administració Electrònica a Castella i Lleó 2009-2011, que ha permès conformar un conjunt d'aplicacions i servicis per a donar resposta d'una forma integrada als requisits establits per la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics.

  • La Seu Electrònica ( https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es(Obri en nova finestra) ) és la peça clau central ja que facilita als ciutadans un accés unificat als procediments i servicis electrònics així com l'accés a altres servicis addicionals com la finestreta electrònica del ciutadà, les notificacions telemàtiques, etc.
  • El Servici d'Atenció al Ciutadà 012 complementa a la seu electrònica en obrir nous canals d'accés a la informació i a la tramitació de procediments, sense necessitat de realitzar desplaçaments fins a les oficines, però en este cas a través del telèfon, del correu electrònic, i de l'enviament d'alertes per SMS i email.

Des d'estes peces claus, que constituïxen els punts d'entrada dels ciutadans, es permet l'accés a la resta de servicis clau d'administració electrònica:

  • La Finestreta electrònica del ciutadà oferix al ciutadà una única ferramenta des de la qual puga accedir a tota la informació associada a les seues relacions telemàtiques amb l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. Des d'ella pot consultar tant l'estat de tramitació de les seues sol·licituds presentades com tots els documents aportats.
  • Les Notificacions i Comunicacions Electròniques proporcionen al ciutadà un canal electrònic en el qual poder rebre les notificacions i comunicacions que s'emeten des de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. Per descomptat, el ciutadà pot optar entre triar este nou canal o seguir utilitzant la notificació tradicional en paper.
  • L'Aplicació Aplicació web per a la verificació de dades personals d'un ciutadà - Supressió de Fotocòpies permet, a qualsevol organisme de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó, substituir certificats en paper per certificacions electròniques amb plenes garanties jurídiques. Per tant, simplifica les gestions dels ciutadans en evitar haver d'aportar documents que ja es troben en poder de l'Administració.

A més, l'administració de la Junta de Castella i Lleó proporciona ferramentes addicionals que permeten facilitar al ciutadà la interacció amb els servicis electrònics especialment en el tractament de la identificació i firma electrònica mitjançant certificats digitals.

  • El mòdul de Firma Externa de documents facilita al ciutadà un interfície per a generar firmes electròniques de documents, de la manera més senzilla i intuïtiva possible.
  • El mòdul Comprovació Automàtica de Requisits comprova automàticament els requisits de l'usuari per a usar Firma Electrònica amb Certificat en Client (navegador o targeta criptogràfica) oferint-li a més indicacions sobre com resoldre els possibles problemes existents.

Més informació en el CTT sobre: Seu electrònica , Servici d'Atenció al Ciutadà 012 , Finestreta Electrònica del Ciutadà , Notificacions i Comunicacions Electròniques , Supressió de fotocòpies , Firma externa de documents , comprovació automàtica de requisits

0 Comentaris

No hi ha comentaris