accesskey_mod_content

Melloras do servizo en liña de diagnóstico da accesibilidade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 novembro 2011

Estas melloras permiten incrementar a calidade da selección aleatoria de páxinas de modo que sexa máis fácil analizar en profundidade todos os contidos aloxados nun portal.

Pomos a disposición dos nosos usuarios unha nova versión do servizo en liña de diagnóstico da accesibilidade que inclúe 2 importantes melloras solicitadas polos nosos usuarios. Estas melloras permiten incrementar a calidade da selección aleatoria de páxinas de modo que sexa máis fácil analizar en profundidade todos os contidos aloxados nun portal. Incluso os responsables dunha única sección dentro dun gran portal poderían autoevaluarse.

  • Limitación da análise dentro dun directorio. Aqueles portais que teñan organizada a súa estrutura de portal mediante directorios poderán, se o desexan, restrinxir a selección aleatoria de páxinas ao directorio que contén o URL indicada. O directorio seleccionado será ata a última "/" que apareza no URL. É dicir, unha solicitude de análise á páxina http://www.portal.es/directorio1/directorio2/pagina.html na que se active a opción "Non rastrexar fose do directorio" só seleccionará páxinas cuxa URL conteña http://www.portal.es/directorio1/directorio2/
  • Restrición de análise a páxinas especiais. Implementouse unha limitación no rastreador que realiza a selección aleatoria de páxinas de modo que se exclúan como páxinas a analizar aquelas cuxos enlaces teñan un literal determinado. Actualmente, os únicos literais incluídos foron os relativos a "impresión" para evitar analizar estas páxinas que non están preparadas para a navegación web senón para ser impresas en papel. Sería imposible incluír novos casos semellantes que se detectasen.

Esperamos que estas melloras vos sexan de gran utilidade e animámosvos a que enviédesnos as vosas suxestións e solicitudes a través dos foros activos na Comunidade Accesibilidade. Estamos encantados de mellorar.

A Comunidade Accesibilidade está aberta á participación de calquera Administración Pública. Poden solicitar o alta na comunidade (forxa-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/proxectos/caccesibilidad/pid/1026#requisitos) e beneficiarse dos servizos dispoñibles a través dela, entre eles o servizo de diagnóstico en liña da accesibilidade.

Máis información no CTT sobre a Comunidade Accesibilidade (forxa-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad)

  • Accesibilidade

0 Comentarios

Non hai comentarios