accesskey_mod_content

Convenio Marco entre a AGE e a Comunidade Foral de Navarra para a implantación dunha Rede de Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 marzo 2011

O convenio permite que as Entidades locais que se adhiran, actúen como Oficinas de Rexistro da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma correspondente

A Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos establece no seu artigo 44, a posibilidade de que as Administracións Públicas subscriban convenios de colaboración con obxecto de articular medidas e instrumentos de colaboración para a implantación coordinada e normalizada dunha rede de espazos comúns ou portelos únicos.

Por iso, a Administración Xeral do Estado asinou coa Comunidade Foral de Navarra un Convenio Marco para a implantación dunha Rede de Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán no ámbito territorial da Comunidade Foral de Navarra(Abre en nova xanela) , que entrou en vigor o 19 de marzo de 2011, tras a súa publicación no Boletín Oficial de Navarra.

Coa entrada en vigor deste Convenio de colaboración, xa son catorce as Comunidades Autónomas que celebraron este tipo de convenio coa Administración Xeral do Estado, que permite que as Entidades locais que se adhiran actuen como Oficinas de Rexistro da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma correspondente, así como expor outros modelos de colaboración como oficinas conxuntas de información ou de tramitación.

  • Servizos electrónicos
  • Cidadán
  • Observatorio de Administración Electrónica