accesskey_mod_content

Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma del País Basc per a la prestació mútua de serveis d'administració electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

03 febrer 2011

S'ha publicat en el BOE del dia 2 de febrer de 2011 la Resolució de 13 de desembre de 2010, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma del País Basc per a la prestació mútua de serveis d'administració electrònica.

La Llei 11/2007(Obre en nova finestra) , d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix, entre els seus principis generals, el de cooperació en la utilització de mitjans electrònics per les Administracions Públiques a fi de garantir la interoperabilitat dels sistemes i solucions adoptats per cadascuna d'elles, així com, si escau, la prestació conjunta de serveis als ciutadans.

En aplicació d'aquest principi de cooperació interadministrativa, diversos preceptes de la Llei especifiquen els aspectes en què aquest principi pot manifestar-se en les matèries objecto de regulació per la Llei, tancant-se aquesta amb un títol dedicat a la cooperació entre administracions per a l'impuls de l'administració electrònica, la qual cosa constitueix una prova de la importància de la cooperació per implantar l'administració electrònica al servei del ciutadà i coadjuvar al desenvolupament de la societat de la informació.

Per fer efectius els objectius marcats per la Llei 11/2007, el 18 d'octubre de 2010 es va formalitzar un Conveni de col·laboració entre el Ministeri de la Presidència i la Comunitat Autònoma del País Basc per a la prestació mútua de serveis d'administració electrònica(Obre en nova finestra) , en el qual s'estableixen els termes i condicions per a un aprofitament comú dels serveis electrònics que presten ambdues parts signatàries.

  • Serveis electrònics