accesskey_mod_content

Estudo “Goberno Aberto” do Reino de Holanda

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

01 febreiro 2011

No segundo semestre do ano 2010, a consultora TNO recibiu o encargo do Ministerio do Interior e Relacións do Reino de Holanda, de realizar un estudo das políticas de Goberno Aberto, en especial no referente á reutilización da información pública, en seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Dinamarca, España e Estonia. O obxectivo do estudo, dispoñible na páxina web de TNO, é extraer leccións para a política futura neste ámbito nos Países Baixos.

No segundo semestre do ano 2010, a consultora TNO recibiu o encargo do Ministerio do Interior e Relacións do Reino de Holanda, de realizar un estudo das políticas de Goberno Aberto, en especial no referente á reutilización da información pública, en seis países: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Dinamarca, España e Estonia. O obxectivo do estudo, dispoñible na páxina web(Abre en nova xanela) de TNO, é extraer leccións para a política futura neste ámbito nos Países Baixos.

O estudo realizado por TNO abarca contexto, instrumentos, progreso, efectos e futuro das políticas de Goberno Aberto nos países analizados. A selección dos países estivo motivada, segundo indica a consultora na introdución, pola posición de liderado no ámbito do Goberno Aberto.

Respecto diso de España, o informe presenta a estratexia de Goberno Aberto, perfilada no Plan Avanza 2 para o período 2011-2015, e os primeiros resultados da mesma froito do Proxecto Achega, liderado conxuntamente desde 2008 polo Ministerio de Política Territorial e Administración Pública e Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. De igual modo, resalta o impulso ao Goberno Aberto no nivel das Comunidades Autónomas, mencionando como paradigmático o caso do País Vasco, pero tamén prestando atención a Asturias, Cataluña, Aragón e Canarias entre outros. Subliña o informe número de iniciativas de Goberno Aberto en todos os niveis de Goberno do noso país en comparación con outros casos. Destaca como pedra angular ao desenvolvemento do Goberno Aberto no ámbito autonómico, o impulso político dado polos Presidentes autonómicos, en especial no País Vasco, Canarias e Aragón.

O estudo da consultora TNO, presenta tamén as barreiras identificadas nos Estados analizados. En España, resalta a falta de uniformidade e claridade nas condicións de reutilización da información do sector público. É necesario destacar que o estudo foi realizado antes da publicación para consulta do borrador de Real Decreto de desenvolvemento da Lei 37/2007, que ten como un dos seus obxectivos establecer un marco homoxéneo de condicións de reutilización claras e sinxelas no ámbito da Administración Xeral do Estado.

O informe conclúe cunha análise DAFO e un conxunto de recomendacións ao Goberno Holandés á luz dos casos analizados.

  • Accesibilidade
  • Cooperación interadministrativa
  • Goberno aberto