accesskey_mod_content

Estudio “Govern Obert” del Regne d'Holanda

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

01 febrer 2011

En el segon semestre de l'any 2010, la consultora TNO va rebre l'encàrrec del Ministeri de l'Interior i Relacions del Regne d'Holanda, de realitzar un estudi de les polítiques de Govern Obert, especialment referent a la reutilització de la informació pública, en sis països: Estats Units, Regne Unit, Austràlia, Dinamarca, Espanya i Estònia. L'objectiu de l'estudi, disponible a la pàgina web de TNO, és extreure lliçons per a la política futura en aquest àmbit als Països Baixos.

En el segon semestre de l'any 2010, la consultora TNO va rebre l'encàrrec del Ministeri de l'Interior i Relacions del Regne d'Holanda, de realitzar un estudi de les polítiques de Govern Obert, especialment referent a la reutilització de la informació pública, en sis països: Estats Units, Regne Unit, Austràlia, Dinamarca, Espanya i Estònia. L'objectiu de l'estudi, disponible a la pàgina web(Obre en nova finestra) de TNO, és extreure lliçons per a la política futura en aquest àmbit als Països Baixos.

L'estudi realitzat per TNO abasta context, instruments, progrés, efectes i futur de les polítiques de Govern Obert als països analitzats. La selecció dels països ha estat motivada, segons indica la consultora en la introducció, per la posició de lideratge en l'àmbit del Govern Obert.

Referent a Espanya, l'informe presenta l'estratègia de Govern Obert, perfilada en el Pla Avança 2 per al període 2011-2015, i els primers resultats de la mateixa fruit del Projecte Aporta, liderat conjuntament des de 2008 pel Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. D'igual manera, ressalta l'impuls al Govern Obert en el nivell de les Comunitats Autònomes, esmentant com a paradigmàtic el cas del País Basc, però també parant esment a Astúries, Catalunya, Aragó i Canàries entre uns altres. Subratlla l'informe nombre d'iniciatives de Govern Obert en tots els nivells de Govern del nostre país en comparació d'altres casos. Destaca com a pedra angular al desenvolupament del Govern Obert en l'àmbit autonòmic, l'impuls polític dau pels Presidents autonòmics, especialment al País Basc, Canàries i Aragó.

L'estudi de la consultora TNO, presenta també les barreres identificades en els Estats analitzats. A Espanya, ressalta la falta d'uniformitat i claredat en les condicions de reutilització de la informació del sector públic. És necessari destacar que l'estudi va ser realitzat abans de la publicació per a consulta de l'esborrany de Reial decret de desenvolupament de la Llei 37/2007, que té com un dels seus objectius establir un marc homogeni de condicions de reutilització clares i senzilles en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.

L'informe conclou amb una anàlisi DAFO i un conjunt de recomanacions al Govern Holandès a la llum dels casos analitzats.

  • Accessibilitat
  • Cooperació interadministrativa
  • Govern obert