accesskey_mod_content

A Comisión Europea pon en marcha un centro de soporte para o intercambio de datos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

04 setembro 2019

Logo Datos.gob

Trátase dun sitio web dirixido a gobernos, empresas e cidadáns en xeral, enfocado en  investigar e informar as prácticas de intercambio de datos e aqueles elementos que inflúen no seu éxito.

O “ Centro de soporte para o intercambio de datos(Abre en nova xanela) ” (Support Centre for Data Sharing ou SCDS) é unha nova iniciativa financiada pola Comisión Europea co obxectivo de impulsar o ecosistema de datos europeos. Trátase dun sitio web dirixido a gobernos, empresas e cidadáns en xeral, enfocado en  investigar e informar as prácticas de intercambio de datos e aqueles elementos que inflúen no seu éxito. Con iso búscase facilitar que organismos públicos ou privados poñan os seus datos a disposición dos cidadáns e doutras organizacións (públicas ou privadas) para a súa reutilización, independentemente do modelo elixido para iso. 

Non hai que confundir o “Centro de soporte para o intercambio de datos” cun portal de datos abertos. O SDC focaliza os seus esforzos en recompilar, desenvolver e difundir ferramentas e experiencia técnica, así como en proporcionar soporte práctico para as transaccións de datos, pero non pon datos nin metadatos ao servizo dos cidadáns. O portal europeo de datos abertos seguirá sendo o  European Data Portal(Abre en nova xanela)

Actualmente está dispoñible unha primeira versión da web. A versión avanzada lanzarase no outono e incluirá as seguintes seccións –algunhas das cales xa están dispoñibles-:

  • Información sobre que é o intercambio de datos e os beneficios que comporta, como o aumento do rendemento e o valor dos servizos ou a mellora da toma de decisións.

  • Orientación técnica, enfocada en 3 áreas: Interfaces de programación de aplicacións (API), seguridade de datos e  rastrexabilidade e identificación clara das fontes de datos. Ademais dun servizo de soporte, o SCDS ofrecerá unha sección de  Widgets e ferramentas(Abre en nova xanela)  creados por terceiros para compartir datos na vida real. 

  • Orientación legal, que incluirá estudos sobre a lexislación da UE aplicables ao intercambio de datos non persoais, os desafíos transversais e as posibles estratexias de resolución, incluíndo boas prácticas e orientación interpretativa. Na web tamén se ofrecerán modelos de termos contractuais.

  • Casos de éxito no intercambio de datos, a través da experiencia de empresas como a holandesa  JoinData(Abre en nova xanela) , que estimula a innovación sustentable no sector agrícola ao permitir aos agricultores compartir os seus datos de maneira rápida, fácil e segura.

  • Noticias e eventos. A web recompilará noticias e eventos relacionados, o cal permitirá aos usuarios coñecer as últimas tendencias e oportunidades no intercambio de datos.

  • Un  foro(Abre en nova xanela)  no que os usuarios terán a oportunidade de intercambiar coñecementos e experiencias. 

A idea é crear unha contorna participativa e en continua evolución, que se vaia adaptando ás necesidades dos reutilizadores de datos.  Para iso, habilitouse un  formulario de contacto(Abre en nova xanela) , que permitirá á comunidade de profesionais do dato e calquera cidadán que o desexe compartir as súas dúbidas e opinións.

Con esta iniciativa a Comisión Europea busca continuar impulsando o  mercado único dixital(Abre en nova xanela) , brindando unha contorna única para a comunidade de profesionais de datos e que contribúa ao crecemento económico e social da rexión.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto