accesskey_mod_content

Publicada la setena edició de l'informe del Sector intermediari de la informació

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

08 maig 2019

La Associació Multisectorial de la Informació ha publicat una nova edició de l'informe del Sector intermediari de la informació, on s'analitza el valor real, econòmic i social, de les empreses reutilisadores de dades procedents del sector públic i/o privat per a crear productes de valor afegit.

Per a esta edició de l'Informe Informe del Sector intermediari de la informació(Obri en nova finestra) , l'ASSETGE ASSETGE (Obri en nova finestra) ha analitzat 697 empreses; 35 més que en l'edició anterior. cal destacar que la informació financera utilitzada per a vendes i empleats correspon a l'exercici 2017, ja que al tancament de l'informe no estava encara disponible la informació de 2018.

Les principals conclusions de l'informe són:

 • El 97% de les empreses del Sector intermediari de la informació utilitzen dades obertes del sector públic. A més, tres de cada quart combinen esta informació amb dades privades. En este context, no és d'estranyar que el 83% dels enquestats opinen que l'obertura de bases de dades i l'accés a les mateixes per a la seua reutilització és prioritari per a l'evolució del sector.
 • Més de la mitat de les empreses se situen en la Comunitat de Madrid (37%) i Catalunya (18%).  No obstant açò, el Sector intermediari de la informació es troba representat en totes les Comunitats Autònomes del territori nacional, a excepció de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.
 • 3 sectors continuen concentrant la major part de l'activitat.  La majoria de les empreses infomediarias estan especialitzades en la “informació geogràfica” (22%), els “estudis de mercat” (21%) i el subsector “econòmic i financer” (20%).
 • Un sector sostenible en el temps, però amb un gran nombre de noves empreses. El 60% de les empreses analitzades té més de 10 anys i quasi un terç (29%) supera la vintena - com a curiositat, l'empresa més antiga data de 1947-. Però també és un sector que atrau a nous actors, ja que el 31% de les empreses han sigut creat en els últims 5 anys.
 • La facturació creix un 5,4% respecte de l'any anterior.  En concret, la xifra de negoci agregada del Sector intermediari de la informació és d'1.796.778.748€. Esta xifra és molt positiva, encara que cal assenyalar que la majoria de la facturació es concentra en unes poques empreses de gran grandària.
 • I el nombre d'empleats augmenta un 4,6%, fins a aconseguir els 20.229 treballadors. Estes dades són molt positius, ja que el creixement de l'ocupació en el total de l'economia espanyola va ser de 2,9%.
 • El capital subscrit agregat del sector supera els 300 milions d'euros.  Després de dos anys consecutius de descens, el capital subscrit agregat ha experimentat un creixement del 10% en este exercici, encara que continua sense arribar al nivell anterior a 2016.
 • El 70% de les empreses presenta beneficis. El 70% de les empreses presenten una mitjana de beneficis d'aproximadament 300.000 euros, sent la mitjana de pèrdues del 30% restant similar, però de signe negatiu. Igual que en anys anteriors, el benefici net generat ha superat els 62 milions d'euros.
 • Baix risc comercial. La probabilitat de risc d'impagament a 12 mesos és moderat o mínim per al 74% de les empreses.
 • L'anàlisi de dades i el Big Data despunten novament com els principals reptes del Sector intermediari de la informació, seguits molt d'a prop, per l'obertura de noves fonts. Per la seua part, les barreres per a la reutilització més esmentades pels enquestats són la diferent disponibilitat d'informació pública entre Comunitats Autònomes i Ajuntaments.

L'informe acaba mostrant una sèrie de casos d'èxit en empreses infomediarias, com a reutilisadors, i del sector públic, com a publicadors de dades obertes.

En definitiva, ens trobem davant un sector amb bona salut, que ha experimentat un creixement notable respecte de l'any anterior, i les perspectives del qual de futur són positives: més de la mitat dels enquestats (65%) estimen que el Sector intermediari de la informació creixerà al llarg d'enguany, concretament entre el 2-5%.

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

 • Govern obert
 • Servicis electrònics