accesskey_mod_content

Novas operacións en servizos web de Remisión na Nube

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 marzo 2019

Logo Inside

Dispoñible unha nova versión de Inside, o sistema para a xestión e intercambio de documentos e expedientes en formato ENI, proporcionado pola Secretaría Xeral de Administración Dixital

A principal novidade da nova versión, é a mellora na definición dos servizos web de Remisión na Nube. Engadiuse a posibilidade de enviar, na cabeceira, nu parámetro opcional, que indique o código DIR3 da aplicación remitente. Desta maneira, varias aplicacións remitentes poden compartir o mesmo certificado de cliente, utilizado na seguridade do servizos web de Remisión na nube.

Ofrécese tamén, a posibilidade de descargar xustificantes de acceso a expedientes por remisión na nube. Para iso incluíuse unha nova operación obtenerResguardoAuditoriaAcceso. Dita operación recibe un parámetro que é o identificador do expediente. O resultado obtense, é o resgardo con extensión .pdf en Base64.

Poden atopar máis información na sección da aplicación no CTT .

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns