accesskey_mod_content

Noves operacions en serveis web de Remissió en el Núvol

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

25 març 2019

Logo Inside

Disponible una nova versió d'Inside, el sistema per a la gestió i intercanvi de documents i expedients en format ENI, proporcionat per la Secretaria General d'Administració Digital

La principal novetat de la nova versió, és la millora en la definició dels serveis web de Remissió en el Núvol. S'ha afegit la possibilitat d'enviar, en la capçalera, nu paràmetre opcional, que indiqui el codi DIR3 de l'aplicació remitent. D'aquesta manera, diverses aplicacions remitents poden compartir el mateix certificat de client, utilitzat en la protecció del serveis web de Remissió en el núvol.

S'ofereix també, la possibilitat de descarregar justificants d'accés a expedients per remissió en el núvol. Per a això s'ha inclòs una nova operació obtenerResguardoAuditoriaAcceso. Aquesta operació rep un paràmetre que és l'identificador de l'expedient. El resultat s'obté, és el resguard amb extensió .pdf en Base64.

Poden trobar més informació en secció de l'aplicació en el CTT .

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns