accesskey_mod_content

Publicat l'informe del primer semestre sobre govern digital europeu

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

25 juny 2019

L'estudi avalua, en el context de l'estat actual de la coordinació de la política econòmica i fiscal de la UE, els problemes relacionats amb la promoció del govern digital.

L'estudi estudi(Obre en nova finestra) analitza i avalua com el Programa ISA²(Obre en nova finestra) contribueix a identificar i abordar les tendències clau que afecten la digitalització de l'administració pública a Europa, així com les estratègies i els processos per enfrontar els desafiaments més comuns que enfronten els països de la UE. 

L'estudi es duu a terme anualment per realitzar un control sobre la salut del procés de modernització de l'administració pública a Europa. Forma part de el  Observatori del Marc d'Interoperabilitat Nacional(Obre en nova finestra) .

Per proporcionar una imatge completa sobre l'estat del desenvolupament del govern digital en la UE, l'informe proposa un procés d'anàlisi de tres vessants; centrant-se a proporcionar una anàlisi qualitativa de tres conjunts de documents per a cada Estat membre de la UE:

  • les Recomanacions Específiques per País (CSR) emeses a través del procés ocorregudes en el primer semestre de l'any.
  • els Programes Nacionals de Reforma (PNR) dissenyats pels Estats membres de la UE per abordar les seves CSR; i ultimamente.
  • Els Programes Operatius (OP) nacionals dels Estats membres analitzen com els països de la UE planegen usar els fons de la UE per promoure el desenvolupament del govern digital i, específicament, com aborden individualment els Objectius Temàtics 2 (Millorar l'accés, ús i ús de qualitat de les TIC) i 11 (Millora de l'eficiència de l'administració pública) dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.

Després de l'anàlisi qualitativa inicial, l'estudi elabora una visió país per país dels principals desenvolupaments del govern digital en cada Estat membre de la UE. Això ajuda a proporcionar una visió àmplia dels últims desenvolupaments al govern digital dins de la UE en una secció posterior que captura les principals tendències en aquesta àrea, com el desenvolupament d'habilitats/habilitats digitals, la implementació de mesures d'eJusticia o la contractació electrònica. 

A més d'aquesta anàlisi, l'estudi proporciona a més una instantània de la situació socioeconòmica dels Estats membres juntament amb una avaluació de com pot veure's afectada per la implementació de mesures de govern digital en sectors clau com l'atenció mèdica i l'educació.

Quatre conclusions polítiques

Després de la recopilació dels principals punts en comú entre els documents estratègics i els països de la UE, el treball analític extreu quatre conclusions polítiques. 

Aquestes recomanacions inclouen, per exemple, l'entrega especial de capacitacions dirigides als Estats membres de la UE en implementar les seves estratègies de govern digital (la primera recomanació) o la integració de la governança del servei públic a través de la participació de bones pràctiques (la quarta).

Algunes característiques noves fan que aquesta nova edició de l'estudi es distingeixi de les versions anteriors. S'enfoca més en els impactes del govern digital i la digitalització més a nivell ciutadà i com afecta les operacions del sector privat . 

A més, es va prestar especial atenció a l'aparença general de l'estudi, que ara incorpora gràfics i íconos més fàcils d'usar per a la representació visual. En general, l'estudi explica més clarament el procés del primer semestre, que ajuda a una audiència no experta a comprendre millor els conceptes clau i els principals desafiaments que aborda aquest estudi. Finalment, els objectius temàtics 2 i 11 se separen més clarament, la qual cosa al seu torn va fer que l'anàlisi de diversos documents sigui més efectiu i més fàcil de sintetitzar.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa