accesskey_mod_content

Els recursos de la Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

21 juny 2019

L'objectiu final del projecte és aconseguir que tots aquestes valuoses dades siguin accessibles a través d'Internet i en un format integrat que augmenti la seva utilitat respecte a quan es manegen per separat.

La  Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya (IDEÏ)(Obre en nova finestra)  és un ambiciós projecte per harmonitzar i fusionar les dades geogràfiques que manegen totes les administracions públiques espanyoles, així com els diferents serveis d'informació geogràfica existents. 

D'aquesta forma, i com qualsevol esforç d'integració de dades, metadades o serveis d'informació, la IDEÏ porta implícit un important esforç per completar i normalitzar dades, i per fer-los accessibles complint no solament estàndards i protocols tècnics d'interoperabilitat, sinó també els corresponents marcs legals. Però, com també sol ocórrer en els esforços d'aquestes característiques, es produeixen una sèrie d'externalitats positives que es manifesten en forma de avanços tecnològics per als participants o millores en els processos de coordinació de les quals posteriorment es beneficien altres iniciatives.

L'encarregat de coordinar la IDEÏ és el Ministeri de Foment a través de el  Consell Superior Geogràfic(Obre en nova finestra)  que és un òrgan col·legiat en el qual estan representats tots els productors de les dades geogràfiques digitals que es pretén integrar en els tres nivells de govern existents a Espanya. També col·laboren amb la IDEÏ equips de recerca d'universitats i empreses públiques i privades que treballen amb tecnologies d'informació geogràfica.

El Consell Superior Geogràfic també exerceix com a punt de contacte amb la Comissió Europea per a la implementació de la  Directiva Inspiri(Obre en nova finestra)  (Infrastructure for Spatial Information in Europe) a Espanya, la qual proporciona a la IDEÏ el marc legal a nivell europeu. Inspiri estableix les regles generals per a l'establiment d'una Infraestructura d'Informació Espacial en la UE, amb una clara vocació mediambiental i basada en les Infraestructures compatibles i interoperables dels Estats membres. A més  proposa des de 2007 un  model per incentivar l'obertura i reutilització de les dades geogràfiques(Obre en nova finestra)  que ha servit d'exemple per a l'impuls de les polítiques de dades obertes en el sector públic a nivell europeu, inclosa la  Directiva relativa a la reutilització  de la informació  de el  sector  públic(Obre en nova finestra) .

Alguns dels beneficis que ja s'han materialitzat com a fruit de la IDEÏ són els grans projectes de producció d'informació geogràfica que hem descrit entre els  tresors digitals de l'Institut Geogràfic Nacional(Obre en nova finestra)  com el Pla Nacional d'Ortofotografía Aèria ( PNOA(Obre en nova finestra) ) o el Sistema d'Informació d'Ocupació del Sòl d'Espanya ( SIOSE(Obre en nova finestra) ).

En el geoportal de la IDEÏ es publiquen tots els conjunts de dades i metadades i els serveis d'informació geogràfica que s'integren en el projecte. El geoportal inclou serveis com un catàleg de dades que permet localitzar i accedir als diferents conjunts de dades i metadades o un visualitzador de mapes que permet fins i tot realitzar vols panoràmics. Per descomptat, els conjunts de dades estan disponibles no només per a la seva consulta sinó que també és possible en la majoria dels casos descarregar-los com a dades obertes per a la seva posterior reutilització pels usuaris interessats.

En la secció de recursos del geoportal de la IDEÏ existeixen a més dues seccions que aporten especial valor afegit més enllà dels propis conjunts de dades:

  • Una recopilació de  eines gratuïtes(Obre en nova finestra)  de diferent naturalesa útils per al treball amb dades de caràcter geogràfic. Entre les eines gratuïtes podem trobar per exemple diferents visualitzadors de mapes que poden integrar-se en aplicacions web de tercers. Es tracta d'aplicacions de visualització de dades sobre mapes que han estat desenvolupades per diferents governs regionals i que han estat posades a la disposició del públic a través d'un interfície de programació d'aplicacions (API) com a part de les seves infraestructures de dades espacials (IDE). En la secció també destaquen serveis com el de descàrrega d'objectes geogràfics de forma asíncrona basat en l'estàndard Web Processing Service (WPS), serveis per a la transformació de coordenades o visualitzadors 3D.

D'acord amb informi Reusing OpenData (Obre en nova finestra) , elaborat per l'European Data Portal, les dades geogràfiques són la segona categoria de dades més reutilitzada i consultada per les empreses en els estats membre de la Unió Europea. Tant en termes de disponibilitat de conjunts de dades com en la seva harmonització existeix un grau de maduresa que encara no trobem en altres sectors. A més, podem dir que en matèria d'informació geogràfica, Espanya no s'ha limitat a seguir el deixant de la legislació europea, el desplegament de la qual no es completarà fins a 2021, sinó que ha representat un exemple en el seu compromís i ha anat més enllà de les obligacions mínimes imposades per Inspiri.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics