accesskey_mod_content

Habilitada presentación de facturas EN16931

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 abril 2019

Logo FACe

A partir do 18 de abril a través das canles habituais, os provedores poderán remitir as súas facturas UBL e CII, do mesmo xeito que ata agora viñeron facéndoo coas facturas en formato Facturae.

FACe é o Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado. Permite a remisión de facturas en formato electrónico a aqueles organismos das administracións que acepten a recepción de facturas en formato electrónico e que estean previamente dados de alta no sistema.

En aplicación da Directiva 2014/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, relativa á facturación electrónica na contratación pública, o sistema FACe habilita a presentación de facturas en formato EN16931 (UBL e CII) aos provedores de bens e servizos das Administracións Públicas españolas.

As facturas en formato EN16931 para poder ser presentadas a través de FACe deberán cumprir as regras especificadas no CIUS de FACe. Este CIUS atópase publicado no Centro de Transferencia e Tecnoloxía, no apartado descargas da solución FACe.  
 

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns