Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content

Adaptación ao WCAG 2.1

Adaptación das actuais verificacións (20) ao WCAG 2.1, facendo especial fincapé no deseño "responsive".

Creada por: Contidos PAe o 2019-10-03 09:53:41
Elementos a mostrar
Comentario de sarguis
Sofía Arguis Molina 11/10/2019, ás 11:04 (CEST)

 

Para cumplir "1.3.1 Info and Relationships. Level A. Information, structure, and relationships conveyed through presentation can be programmatically determined or are available in text. H48:Using ol, ul and dl for lists or groups of links", y en relación con el "4.3. REQUISITO 1.3.- USO DE LISTAS" que a ferramenta poida:

  • Verificar que non haxa listas cun único elemento.

 

 

Comentario de sarguis
Sofía Arguis Molina 11/10/2019, ás 11:02 (CEST)

 

Para cumprir 2.4.6 Headings and Labels - Level AA - Providing descriptive headings, e en relación co "4.2. REQUISITO 1.2.- USO DE ENCABEZADOS", suxerimos que a ferramenta poida:

  • Verificar que dous ou máis títulos do mesmo nivel non teñan o mesmo texto na mesma páxina.
  • Verificar que non haxa simulación de encabezamentos usando textos por exemplo, con tipografías máis grandes e aplicando negrita.

 

 

Comentario de adminpae
Administrador PAe 10/10/2019, ás 16:46 (CEST)

 

Con respecto á verificación 4.4.9 moitas grazas pola túa achega e incorporarémolo á nova versión da metodoloxía.

 

Comentario de carreiras.olga
carreiras.olga 06/10/2019, ás 09:25 (CEST)

 

Verificación 4.6.4 (Analizador IDE 447) e Verificación 4.19.1 (Analizador IDE 451)

Nestas verificacións compróbase que no CSS non se inclúa contido con :after, :before, content; e que non se anule a visibilidade do foco con outline. 

Deberíase verificar se estes pseudoelementos ou propiedades están a utilizarse realmente nas páxinas. Se non se usan nas páxinas, non supoñen un problema real de accesibilidade.

A miúdo, o xestor de contido carga certo CSS ou estilos por defecto dos que non se fai uso nas páxinas. Resulta complicado modificalos, pois significa, por exemplo, sobrescribir un ficheiro que define o CSS nas que se basean todos os compoñentes nativos do xestor, algo que podería acabar dando problemas.

Por tanto, depéndese de que os propios responsables da ferramenta comercial fagan esas modificacións, algo que non sempre están dispostos a facer.

 

Comentario de carreiras.olga
carreiras.olga 06/10/2019, ás 08:35 (CEST)

 

Verificación 4.4.9

Nesta verificación a descrición da táboa considérase necesaria nas táboas con varias filas ou columnas de encabezado.

Pero non só é moi útil neste contexto, senón que, como indica a técnica H73 do WCAG 2.1, pode ser moi útil tamén en táboas simples con moitas filas e columnas:

[cita en inglés] "The summary may also be helpful for simple data tables that contain many columns or rows of data.". (H73 de las WCAG 2.1)

É especialmente útil cando as táboas teñen filas e/ou columnas de totais, ou columnas con ligazóns, pois nestes casos, a descrición axuda a comprender a estrutura, e suple esa comprensión que as persoas que ven teñen da táboa nunha primeira ollada. Desta maneira, as persoas que usan produtos de apoio poden ir directamente ás filas de totais, ou de ligazóns, sen necesidade de percorrer toda a táboa linealmente para comprender a súa estrutura.

Poderíase valorar incluir na verificación a procura de celas de totais e/ou celas con ligazóns (ou botóns) na táboa, para obrigar tamén nestes casos a que a táboa teña descrición.

 

Os campos con asterisco * son obrigatorios

Crear comentario

*

Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE