Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content

Adaptació a les WCAG 2.1

Adaptació de les actuals verificacions (20) a les WCAG 2.1, posant l'accent principalment en el disseny "responsive".

Creada per: Continguts PAe el 2019-10-03 09:53:41
Elements a mostrar
Comentari de sarguis
Sofia Arguis Molina 11/10/2019, a les 11:04 (CEST)

 

Para cumplir "1.3.1 Info and Relationships. Level A. Information, structure, and relationships conveyed through presentation can be programmatically determined or are available in text. H48:Using ol, ul and dl for lists or groups of links", y en relación con el "4.3. REQUISIT 1.3.- ÚS DE LLISTES" que la ferramenta puga:

  • Verificar que no hi haja llestes amb un únic element.

 

 

Comentari de sarguis
Sofia Arguis Molina 11/10/2019, a les 11:02 (CEST)

 

Per a complir 2.4.6 Headings and Labels - Level AA - Providing descriptive headings, i en relació amb el "4.2. REQUISIT 1.2.- ÚS D'ENCAPÇALATS", suggerim que la ferramenta puga:

  • Verificar que dos o més títols del mateix nivell no tinguen el mateix text en la mateixa pàgina.
  • Verificar que no hi haja simulació d'encapçalaments usant textos per exemple, amb tipografies més grans i aplicant negreta.

 

 

Comentari d'adminpae
Administrador PAe 10/10/2019, a les 16:46 (CEST)

 

Respecte de la verificació 4.4.9 moltes gràcies per la teua aportació i ho incorporarem a la nova versió de la metodologia.

 

Comentari de carreres.olga
carreres.olga 06/10/2019, a les 09:25 (CEST)

 

Verificació 4.6.4 (Analitzador ANEU 447) i Verificació 4.19.1 (Analitzador ANEU 451)

En estes verificacions es comprova que en les CSS no s'incloga contingut amb :after, :before, content; i que no s'anul·le la visibilitat del focus amb outline. 

S'hauria de verificar si estos pseudoelementos o propietats s'estan utilitzant realment en les pàgines. Si no s'usen en les pàgines, no suposen un problema real d'accessibilitat.

Sovint, el gestor de contingut carrega certes CSS o estils per defecte dels quals no es fa ús en les pàgines. Resulta complicat modificar-los, doncs significa, per exemple, sobrescribir un fitxer que definix les CSS en les quals es basen tots els components natius del gestor, alguna cosa que podria acabar donant problemes.

Per tant, es depèn que els propis responsables de la ferramenta comercial facen eixes modificacions, alguna cosa que no sempre estan disposats a fer.

 

Comentari de carreres.olga
carreres.olga 06/10/2019, a les 08:35 (CEST)

 

Verificació 4.4.9

En esta verificació la descripció de la taula es considera necessària en les taules amb diverses files o columnes d'encapçalat.

Però no solament és molt útil en este context, sinó que, com indica la tècnica H73 de les WCAG 2.1, pot ser molt útil també en taules simples amb moltes files i columnes:

[cita en inglés] "The summary may also be helpful for simple data tables that contain many columns or rows of data.". (H73 de las WCAG 2.1)

És especialment útil quan les taules tenen files i/o columnes de totals, o columnes amb enllaços, doncs en estos casos, la descripció ajuda a comprendre l'estructura, i suplix eixa comprensió que les persones que veuen tenen de la taula en una primera ullada. D'esta manera, les persones que usen productes de suport poden anar directament a les files de totals, o d'enllaços, sense necessitat de recórrer tota la taula linealment per a comprendre la seua estructura.

Es podria valorar incluir en la verificació la cerca de cel·les de totals i/o cel·les amb enllaços (o botons) en la taula, per a obligar també en estos casos al fet que la taula tinga descripció.

 

Els camps amb asterisc * són obligatoris

Crear comentari

*

Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE