Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Yingo: i-tramitació en el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 • Data Posada en Producció:

  01/01/2009

  Indicadors:

  S'han automatitzat uns 70 procediments dins de l'àmbit del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i Organismes. Referent a procediments de gestió interna es troben en diverses fases de desenvolupament i producció uns 12 de qualsevol índole ( RH, procediments d'Oficialía Major, Museus, etc... )

   

  Descripció Funcional

  Yingo està basat en la telefonada d'interfícies. Gràcies a la facilitat de configuració de spring permet configurar, amb arxius xml, les diferents implementacions d'una manera senzilla dels passos a realitzar en una aplicació de Workflow

  En la llibreria Yingo disposa de multitud d'implementacions que permeten entre altres coses:

  • Diferents tipus d'autenticació d'usuaris i els seus perfils. Entre uns altres existix la implementació de validació de certificats contra @firma.
  • Diverses maneres de comprovar si l'usuari té permisos per a realitzar el formulari i si este es troba en termini d'execució.
  • Precarregar camps amb dades a l'inici de la presentació dels formularis. Existixen implementacions que permeten precarregar dades de la informació de l'usuari, dades del mateix expedient o d'uns altres, d'un formulari realitzat, amb dades fixes, etc..
  • Realitzar validacions dels valors dels camps introduïts en els formularis (Exemple: Que el valor d'un camp siga DNI, correu electrònic, telèfon, etc…) Es poden realitzar diverses d'estes validacions alhora en el mateix camp.
  • Validacions entre valors de diferents camps dins del mateix formulari, d'altres gravats o no pel mateix usuari, validar camps amb valors de terceres BBDD, etc .Es poden realitzar diverses d'estes validacions alhora en el mateix formulari.
  • Enllaçar formularis de diferents maneres. Enllaçar per una dada d'un formulari anterior, sempre del formulari 1 al formulari 2, enllaçar formularis depenent d'un valor de terceres BBDD, etc…
  • Assignar la realització de formularis. Exemples.: Assignar el formulari al mateix usuari que ha realitzat l'anterior, assignar el formulari 2 sempre al mateix usuari, assignar l'usuari mitjançant una consulta a BBDD pròpia o de tercers, etc… O simplement assignar el formulari pendent a un grup d'usuaris.
  • Realitzar accions (una o diverses) posteriors a la realització d'un formulari (Enviament de correu, creació de fitxers PDF, actualització de BBDD de tercers, etc)
  • Possibilitat de cerca i consulta de sol·licituds.
  • Etc.

  La flexibilitat de Yingo permet que si no existix la funcionalitat requerida es pot implementar i integrar fàcilment mitjançant configuració.

  La llibreria Yingo conté controladors web (servlet) i filtres que permeten realitzar aplicacions web on es pot:

  • Realitzar els formularis assignats
  • Consultar els formularis pendents de realitzar per l'usuari
  • Consultar formularis i les dades gravades per l'usuari.
  • L'usuari pot assignar-se o alliberar l'execució d'un formulari
  • Realitzar cerques.
  • Interfície Web Service que permet l'execució de formularis per terceres aplicacions. 
    

  Com a exemple, dins dels desenvolupaments en el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la tramitació electrònica de procediments s'ha desenvolupat diversos tipus de perfils, cadascun amb els seus nivells d'accés, amb una visió diferent en l'aplicació, així com uns permisos per a realitzar unes operacions o unes altres:

  • El ciutadà com a persona física o jurídica, que realitza operacions a través d'Internet
  • El funcionari que accedix a través de la Intranet del Ministeri per a realitzar tasques administratives.
  • Terceres aplicacions que poden cridar a Yingo, o a les quals Yingo crida per a realitzar alguna tasca.

     També existixen definits diverses maneres d'integració:

  • Desenvolupament complet. Tant aplicació d'Internet com a aplicació Interna de gestió estan desenvolupades en Yingo
  • Procediments emmagatzemats.
  • Sense aplicació de negoci o sense integració.
  • S'utilitzen les consultes de Yingo per a obtindre les dades introduïdes pels ciutadans en pantalla.
  • Web Service i Procediments emmagatzemats.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  • Base de dades: Oracle 10i, a través d'Hibernate. Ha sigut testat baix Oracle, però en usar Hibernate en principi pot usar-se baix qualsevol gestor.
  • Servidor d'aplicacions: Jboss 4
  • Capa de presentació: JSTL, Etiquetes JSP.
  • Capa de negoci: Spring
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades