Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Registre Electr?nico General de l'AGE

 • Nomene Abreujat:
  REC
  Accessos Directes:
  Acc?s al servici del Registre Electr?nico General de l'AGE
  Resumixen:
  El Registre Electr?nico General de l'AGE ?s el punt general per a la presentaci?n de sol?licituds, escrits i comunicacions dirigits a les Administracions P?blicas, que no s'ajusten a procediments administratius ja contemplats en les Seus Electr?nicas de les diferents Administracions. El Registre Electr?nico General de l'AGE act?a d'acord al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas.

  Este servici ?s accessible des d'Internet per a tots els ciutadans amb personalitat f?sica o jur?dica, as? com per als representants que act?en en el seu nom. Per a accedir al servici i enviar la sol?licitud s?ho ?s necessari disposar de DNI electr?nico o Certificat Digital.
  Destinataris:
  Ciutad?
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Organismes Participants:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Manera d'?s:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  ?Atenci?n a Ciudadanos i Empreses:

  Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Per a comunicar una incid?ncia o sol?licitud de suport al Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) ?mpliga el seg?ent formulari:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/rec

  ?

  Tipus de Soluci?n:
  Aplicaci?n
  Estat de la Soluci?n:
  Producci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva t?cnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Llocs web, seus electr?nicas i atenci?n al ciutad?
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informaci?n (Est?ndar sem?ntico)
  ?reva funcional:
  Documents Personals , Govern i Sector P?blico
  Llic?ncia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  T?cnico
  Llenguatge de Programaci?n:
  J2EE

  Descripci?n

  El Registre Electr?nico General de l'AGE?proporciona una v?a de tramitaci?n per a totes aquelles sol?licituds, escrits i comunicacions realitzades pel ciutad? i dirigides cap a les Administracions P?blicas, que no s'ajusten a procediments administratius ja contemplats en els registres electr?nicos de les diferents Administracions.

  ?Este Registre disposa de dos canals diferents per a la presentaci?n de tr?mites:

  • El?canal digital, a trav?s d'Internet: l'interessat pot utilitzar el formulari general electr?nico disponible en el Punt d'Acc?s General (? http://administracionelectronica.gob.es ?), que permet la presentaci?n de qualsevol tipus de tr?mite davant l'Administraci?n P?blica a trav?s de la Plataforma d'Intercanvi Registal?SIR; o pot utilitzar els formularis espec?ficos dels Ministeris de l'Administraci?n General de l'Estat i els seus organismes p?blicos. En tots dos casos es realitzar? una anotaci?n registral en el Registre Electr?nico General de l'AGE.
  • El?canal presencial: l'interessat pot acudir a una oficina f?sica, d'assist?ncia en mat?ria de registres, que realitzar? la digitalizaci?n de la seua documentaci?n presentada i la remetre? per mitjans electr?nicos a la seua destinaci?, quedant el seient registral anotat en el Registre Electr?nico General de l'AGE. El canal presencial pot utilitzar qualsevol de les aplicacions de registre oferides per MINHAFP per a la remisi?n de seients a les Administracions P?blicas (Orve, Geiser) a trav?s de la Plataforma d'Intercanvi Registral?SIR.

  ?En tots dos casos l'organisme destine al que es presenta la sol?licitud ha d'estar integrat en la Plataforma d'Inteconexi?n de Registres SIR, que permet l'intercanvi registral de manera electr?nica entre les Administracions P?blicas.

  ?

  Requisits:

  Sistemes operatius suportats:

  • Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat]
  • No compatible amb Windows 8 RT
  • Linux (2.6 o superior)
  • Mac US X (10.6.8 o superior)
  • Navegadors suportats:
    • Microsoft Internet Explorer (9 o superior)
    • Google Chrome (4 o superior), ?s necessari tindre instal?lat el client d'AutoFirma.
    • Apple Safari (4 o superior), ?s necessari tindre instal?lat el client d'AutoFirma.
    • Mozilla Firefox (3.0 o superior), ?s necessari tindre instal?lat el client d'AutoFirma.
    • Com a norma general el certificat ha d'estar instal?lat en el sistema operatiu excepte en el cas de Firefox que ha d'instal?lar-se en el navegador.

  ?

  Projecte cofinan?at amb fons FEDER

  Not?cies

  15 February 2010

  Posada en producci?n Desplegar acordeon

  El passat 1 de Gener es va posar en producci?n el Registre Electr?nico Com?n per a proporcionar una v?a de tramitaci?n per a totes aquelles sol?licituds, escrits i comunicacions realitzades pel ciutad? i dirigides cap a l'AGE, que no s'ajusten a procediments administratius ja contemplats en els registres electr?nicos de les diferents Administracions.
  Amb esta posada en producci?n es dona compliment a l'art?cul 31 del Reial decret pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 en el cu?l es fixava la Creaci?n, naturalesa i funcionament del Registre Electr?nico Com?n.

  Subscripcions

  En esta ?reva podr? donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdu?sca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdu?sca l'email per a donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable