Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Comunicación de Cambio de Domicilio

 • Nomee Abreviado:
  sccd
  Resumen:
  Unifica nun só trámite, as actualizacións que o cidadán debe facer para comunicar un novo domicilio aos organismos de todas as Administracións.
  Destinatarios:
  Cidadán
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Organismos Participantes:
  Barcelona
  Concello de Terrassa
  Barcelona
  Concello de Sabadell
  Barcelona
  Concello de Mataró
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID):

  Dirección: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
  Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
  Att. Plataforma de validación e firma electrónica
  C/ María de Molina, 50 9ª Pta.
  28071 – MADRID
  Horario de  Luns  a Xoves de 08:30 a 18:30 e  venres 08:30 15:00, e con carácter gratuíto.

  Lembrámoslles que este Centro de Atención é accesible SÓ PARA DESENVOLVEDORES DE APLICACIÓNS DAS ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS.

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico(Abre en nova xanela)

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Sitios web, sedes electrónicas e atención ao cidadán , Soporte á tramitación electrónica
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público , Rexións e Cidades
  Licencia:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  JAVA
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descrición

  Finalidade:

  No marco do Plan de acción eEurope 2005 fixáronse 20 servizos básicos (12 para cidadáns e 8 para empresas) co obxectivo de mellorar o avance na Administración Electrónica comprometéndose, os países membros, a desenvolver estes servizos.

  Cada ano un 8% da poboación cámbiase de domicilio e debe realizar os seguintes trámites : actualización e renovación do DNI e do Pasaporte, renovar o permiso e licenza de condución de vehículos, actualización do domicilio na Axencia Tributaria, comunicar este cambio á Comunidade Autónoma para aqueles servizos que se prestan en función do domicilio (asistencia sanitaria, elección de colexios, etc.) e os pensionistas deben comunicalo á Seguridade Social. En definitiva, varios trámites de actualización deste domicilio con distintos organismos e Administracións.

  El Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en colaboración coa Generalitat de Cataluña, abordaron o desenvolvemento dun servizo, co fin de facilitar todos estes trámites.

  Con este fin, o Servizo de Comunicación do Cambio de Domicilio agrupa todos estes trámites nunha única comunicación que se realiza a solicitude do interesado desde o Concello, no momento do alta no padrón, ou desde o Portal que proporcione o servizo a través de Internet.

  Obxectivo:

  El obxectivo primordial do Servizo de Comunicación de Domicilio é facilitar ao cidadán os trámites que debe realizar, segundo a normativa vixente, debido a un cambio de residencia na que está empadroado.

  Obxectivos secundarios derivados do anterior son:

  • Ofrecer ao cidadán un punto único de acceso, cómodo e sinxelo, para realizar a comunicación do novo domicilio aos Organismos da Administración.
  • Establecer un sistema de confianza para o intercambio de información de maneira segura entre os organismos e as entidades implicadas.
  • Colaborar con outras Administracións na realización de trámites para prestar un servizo común ao cidadán.
  • Aumentar a calidade dos datos e facilitar o tratamento da información ás Unidades Xestoras.
  • Mellorar a imaxe da Administración.

  Descrición:

  El Servizo de Comunicación Telemática de Cambio de Domicilio permite a comunicación do cambio de domicilio nun único punto, virtual ou presencial de maneira efectiva en todos os niveis da Administración; Estatal, Autonómico e Local. Substituye varios trámites presenciais por un único trámite telemático achegando beneficios, tanto para os Cidadáns como para a Administración.
  As seguintes accións formalízanse na comunicación do cambio de domicilio:

  • Solicitud polo cidadán da comunicación do cambio de domicilio. Poden producirse dous escenarios:
   Trámite presencial no Concello . No momento de empadroarse no Padrón Municipal de Habitantes, o cidadán pode solicitar a comunicación da súa nova dirección aos organismos que decida.
   a) El cidadán empadróase
   b) O funcionario ofrécelle comunicar o seu novo domicilio aos organismos que o cidadán desexe (DGP, DXT, Axencia Tributaria…)
   c) O cidadán selecciona os organismos aos que se vai a comunicar o seu novo domicilio
   d) O funcionario dálle un recibo cos organismos que seleccionou
   e) El ciudadano firma el recibo que se archiva en el Ayuntamiento
   f) O funcionario solicita o envío de datos
   Trámite en liña . O cidadán fai a solicitude telematicamente desde o portal web municipal, o Portal da Comunidade Autónoma ou o Portal 060 da AGE posteriormente ao alta no Padrón Municipal de Habitantes
  • No primeiro escenario o portal municipal envía ao volante de empadroamento (VE) asinado, no segundo o portal fornecedor solicita a emisión do volante electrónico de empadroamento formato XML asinado electronicamente ao Concello
  • Comunicación do novo domicilio aos organismos destinatarios e envío do volante electrónico de empadroamento. Para a comunicación aos organismos da AGE utilízase o Broker de Comunicación de Domicilio do MINHAP
  • Envío do volante electrónico de empadroamento aos organismos e unidades administrativas destinatarias no ámbito estatal (directamente desde o Broker de comunicacións de Domicilio)
  • Actualización do domicilio polos organismos e unidades administrativas destinatarias
  • Confirmación da comunicación do cambio de domicilio

  Requisitos:

  Requisitos para os organismos que desexen prestar o servizo:

  • Estar conectado á Extranet Administrativa SARA
  • Conectividade cos Concellos no caso de Portales Autonómicos, conexión a Internet no caso dos Concellos
  • Cumprir as especificacións de “Substitución de Certificados Soporte Papel”
  • Para as CCAA e EELL, é necesario a sinatura dun convenio marco que se proporciona.

  Resultados:

  • Evitar desprazamentos do cidadán, reducindo o tempo e gasto na comunicación do novo domiclio
  • Agilidad no proceso de actualización do domicilio nos organismos e evitar erros nos datos.
  • Un servizo homoxéneo de “comunicación de cambio de domicilio na Administración”
  • Integración no servizo dos principais organismos da AGE receptores das comunicacións de cambio de domicilio TGSS, DGP e DXT. MUFACE
  • Incorporación ao servizo doutras administracións rexionais e locais para dar un acobertura do 80% no 2010

  Vantaxes:

  Beneficios para cidadáns:

  • Cómodo, podendo cumprir coas súas obrigas desde calquera lugar a calquera hora e cun só trámite
  • Fácil, con axuda en liña e posibilidade de comunicación ao organismo seleccionados
  • Rápido, evitando a demora que existe entre o momento de actualización do padrón e a comunicación aos organismos da Administración
  • Experiencia positiva, xa que o funcionario fai de intermediario para axudar ao cidadán no trámite

  Beneficios para Administracións:

  • Eliminación do número de volantes que se dan ao cidadán para presentalos antes outros organismos
  • Evitar desactualizaciones dos domicilios, co consecuente aforro de custos por comunicacións rexeitadas
  • Garántese a calidade dos datos
  • Dispón do servizo sen necesidade de facer o desenvolvemento
  • Dispón de estatísticas

  Noticias

  12 August 2016

  La plataforma de Intermediación de datos supera os 70 servizos Desplegar acordeon

  Durante o primeiro semestre de 2016 superáronse os 70 servizos dispoñibles na plataforma de intermediación de datos.

  Destacan as incorporacións dos servizos do Instituto Cervantes para Consultar a aptitude de solicitantes de nacionalidade, da AEAT, de Estar ao Corrente de Obrigas Tributarias para Contratación co sector Público con incumprimentos xenérico, sen finalidade específica, a Consulta de Condición de Bolseiro do Ministerio de Educación ou a Consulta de Permisos de Explotación Marisqueira que actualmente ofrece Galicia e esperamos estender a todas as CCAA con costa.

  Mención especial merecen os servizos de consulta do ficheiro de Titularidades Financieras, tanto por Interveniente como por Produto. Este ficheiro é responsabilidade da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, e será o SEPBLAC (Servizo Executivo -Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e infraccións monetarias) o encargado do tratamento. Os servizos están en produción desde o 5 de maio de 2016.

  Ao Ficheiro de Titularidades Financeiras aplicaránselle medidas de seguridade de nivel alto en aplicación da normativa de protección de datos de carácter persoal. Terán acceso os xuíces de Instrución, o ministerio Fiscal, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, o CNI e a AEAT. Tamén se puxeron en preprodución os servizos da DXT de Consulta de datos de Condutores, Vehículo e de documentos dun Vehículo. A entrada en produción será a primeira quincena de Setembro.

  Lembrámoslles que para solicitudes de soporte a través do Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP debe utilizar o url: https://soportecaid.redsara.es

  Para máis información utilice o PAE - Portal de Administración Electrónica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd

  06 July 2012

  Formularios CAID Desplegar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versión do formulario WEB de solicitude de soporte técnico ao CAID.

  Accédese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligazón situada no apartado de Ligazóns Relacionadas   das páxinas de servizos comúns e de información xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tamén se pode acceder mediante a ligazón https://valide.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

  Novidades principais:

  • Inclúese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creación de pedimentos posteriores.
  • Pódese achegar información adicional a un caso xa aberto directamente a través do formulario, co número de ticket, sen necesidade de enviar correo electrónico.
  • Na páxina do formulario dispoñen dunha ligazón ao manual de usuario para solicitar soporte técnico.
  04 March 2011

  Formulario Web de Solicitude de Soporte Técnico ao CAID Desplegar acordeon

  • O 4 de marzo ponse en produción unha nova canle para a apertura de incidencias co Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID). Ás canles habituais de correo electrónico e teléfono únese o do formulario WEB de solicitude de soporte técnico, ao que se accede desde o portal PAe_CTT mediante unha ligazón situada no parágrafo de Contacto que aparece na pestana de información Xeral do servizo.
  • Este formulario contén os datos necesarios para abrir unha solicitude de soporte: Nome do organismo, Persona de Contacto (Nome, Apelidos, teléfono e dirección de correo), Entorno afectado, Campo de texto no que describir os requirimentos do Usuario e tres campos máis que permiten anexar ficheiros con información complementaria como ACL’s, Log’s, etc.… A solicitude procésase cando se pulsa o botón “Enviar por correo electrónico”. 
  15 February 2010

  Difusión do Servizo de Cambio de Domicilio Despregar acordeon

  Creouse un vídeo divulgativo do servizo de comunicación do cambio de domicilio. Pode ver a versión completa en:

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio.html(Abre en nova xanela)

  E a versión curta subtitulada en

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio_corto.html(Abre en nova xanela)

  O servizo tamén está dispoñible con Certificado Dixital Europeo (STORK)

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio_stork.html(Abre en nova xanela)

  15 February 2010

  O Concello de La Pobla de Vallbona xa está integrado Despregar acordeon

  O Concello de La Pobla de Vallbona xa está integrado no servizo de Comunicación do cambio de domicilio e permite aos seus cidadáns comunicalo cando se empadroan.

  19 February 2008

  Disponible a comunicación de domicilio a TGSS e INSS Despregar acordeon

  A través do Servizo de Comunicación de Cambio de Domicilio pode notificar o seu novo domicilio á Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) e ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)

  20 November 2007

  O Servizo de Cambio de Domicilio amplíase Despregar acordeon

  O cidadán, desde o 060, pode comunicar o cambio de domiclio a máis organismos : Axencia Tributaria, Dirección Xeral de Policía, MUFACE. E a finais do 2007 integraranse Tesouraría da Seguridade Social, Instituto Nacional da Seguridade Social e Dirección Xeral de Tráfico.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable