Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Comunicació de Canvi de Domicili

 • Nomene Abreujat:
  sccd
  Resum:
  Unifica en un sol tràmit, les actualitzacions que el ciutadà ha de fer per a comunicar un nou domicili a les organismes de totes les Administracions.
  Destinataris:
  Ciutadà
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Organismos Participantes:
  Barcelona
  Ajuntament de Terrassa
  Barcelona
  Ajuntament de Sabadell
  Barcelona
  Ajuntament de Mataró
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacto:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID):

  Direcció: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
  Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  Att. Plataforma de validació i firma electrònica
  C/ María de Molina, 50 9ª Pta.
  28071 – MADRID
  Horari de  Dilluns  a Dijous de 08:30 a 18:30 i  divendres 08:30 15:00, i amb caràcter gratuït.

  Els recordem que este Centre d'Atenció és accessible NOMÉS PER A DESENVOLUPADORS D'APLICACIONS DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES.

  Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) òmpliga el formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic(Obri en nova finestra)

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Llocs web, seus electròniques i atenció al ciutadà , Soporte a la tramitació electrònica
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic , Regions i Ciutats
  Llicencia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  JAVA
  Sistema Operatiu:
  Linux

  Descripció

  Finalitat:

  En el marc del Pla d'acció eEurope 2005 es van fixar 20 servicis bàsics (12 per a ciutadans i 8 per a empreses) amb l'objectiu de millorar l'avanç en l'Administració Electrònica comprometent-se, els països membres, a desenvolupar estos servicis.

  Cada any un 8% de la població es canvia de domicili i ha de realitzar els següents tràmits : actualització i renovació del DNI i del Passaport, renovar el permís i llicència de conducció de vehicles, actualització del domicili en l'Agència Tributària, comunicar este canvi a la Comunitat Autònoma per a aquells servicis que es presten en funció del domicili (assistència sanitària, elecció de col·legis, etc) i els pensionistes han de comunicar-ho a la Seguretat Social. En definitiva, diversos tràmits d'actualització d'este domicili amb diferents organismes i Administracions.

  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, van abordar el desenvolupament d'un servici, amb la finalitat de facilitar tots estos tràmits.

  A este efecte, el Servici de Comunicació del Canvi de Domicili agrupa tots estos tràmits en una única comunicació que es realitza a sol·licitud de l'interessat des de l'Ajuntament, en el moment de l'alta en el padró, o des del Portal que proporcione el servici a través d'Internet.

  Objectiu:

  El objectiu primordial del Servici de Comunicació de Domicili és facilitar al ciutadà els tràmits que ha de realitzar, segons la normativa vigent, a causa d'un canvi de residència en la qual està empadronat.

  Objectius secundaris derivats de l'anterior són:

  • Oferir al ciutadà un punt únic d'accés, còmode i senzill, per a realitzar la comunicació del nou domicili als Organismes de l'Administració.
  • Establir un sistema de confiança per a l'intercanvi d'informació de manera segura entre els organismes i les entitats implicades.
  • Col·laborar amb altres Administracions en la realització de tràmits per a prestar un servici comú al ciutadà.
  • Augmentar la qualitat de les dades i facilitar el tractament de la informació a les Unitats Gestores.
  • Millorar la imatge de l'Administració.

  Descripció:

  El Servici de Comunicació Telemàtica de Canvi de Domicili permet la comunicació del canvi de domicili en un únic punt, virtual o presencial de manera efectiva en tots els nivells de l'Administració; Estatal, Autonòmic i Local. Substituïx diversos tràmits presencials per un únic tràmit telemàtic aportant beneficis, tant per als Ciudadanos com per a l'Administració.
  Les següents accions es formalitzen en la comunicació del canvi de domicili:

  • Solicitud pel ciutadà de la comunicació del canvi de domicili. Poden produir-se dos escenaris:
   Trámite presencial en l'Ajuntament . En el moment d'empadronar-se en el Padró Municipal d'Habitants, el ciutadà pot sol·licitar la comunicació de la seua nova direcció als organismes que decidisca.
   a) El ciutadà s'empadrona
   b) El funcionari li oferix comunicar el seu nou domicili als organismes que el ciutadà desitge (DGP, DGT, Agència Tributària…)
   c) El ciutadà selecciona els organismes als quals es va a comunicar el seu nou domicili
   d) El funcionari li dona un rebut amb els organismes que ha seleccionat
   e) El ciudadano firma el recibo que se archiva en el Ayuntamiento
   f) El funcionari sol·licita l'enviament de dades
   Trámite online . El ciutadà fa la sol·licitud telemàticament des del portal web municipal, el Portal de la Comunitat Autònoma o el Portal 060 de l'AGE posteriorment a l'alta en el Padró Municipal d'Habitants
  • En el primer escenari el portal municipal envia al volant d'empadronament (VES) firmat, en el segon el portal prestador sol·licita l'emissió del volant electrònic d'empadronament format XML firmat electrònicament a l'Ajuntament
  • Comunicació del nou domicili als organismes destinataris i enviament del volant electrònic d'empadronament. Per a la comunicació als organismes de l'AGE s'utilitza el Broker de Comunicació de Domicili del MINHAP
  • Enviament del volant electrònic d'empadronament als organismes i unitats administratives destinatàries en l'àmbit estatal (directament des del Broker de comunicacions de Domicili)
  • Actualització del domicili pels organismes i unitats administratives destinatàries
  • Confirmació de la comunicació del canvi de domicili

  Requisits:

  Requisits per als organismes que desitgen prestar el servici:

  • Estar connectat a l'Extranet Administrativa SARA
  • Connectivitat amb els Ajuntaments en el cas de Portales Autonómicos, connexió a Internet en el cas dels Ajuntaments
  • Complir les especificacions de “Substitució de Certificats Suporte Paper”
  • Per a les CCAA i EELL, és necessari la firma d'un conveni marque que es proporciona.

  Resultats:

  • Evitar desplaçaments del ciutadà, reduint el temps i gasto en la comunicació del nou domiclio
  • Agilidad en el procés d'actualització del domicili en els organismes i evitar errors en les dades.
  • Un servici homogeni de “comunicació de canvi de domicili en l'Administració”
  • Integració en el servici dels principals organismes de l'AGE receptors de les comunicacions de canvi de domicili TGSS, DGP i DGT. MUFACE
  • Incorporació al servici d'altres administracions regionals i locals per a donar un acobertura del 80% en el 2010

  Avantatges:

  Beneficis per a ciutadans:

  • Cómodo, podent complir amb les seues obligacions des de qualsevol lloc a qualsevol hora i amb un sol tràmit
  • Fácil, amb ajuda en línia i possibilitat de comunicació als organisme seleccionats
  • Ràpid, evitant la demora que existix entre el moment d'actualització del padró i la comunicació als organismes de l'Administració
  • Experiència positiva, ja que el funcionari fa d'intermediari per a ajudar al ciutadà en el tràmit

  Beneficis per a Administracions:

  • Eliminació del nombre de volants que es donen al ciutadà per a presentar-los abans altres organismes
  • Evitar desactualitzacions dels domicilis, amb el consegüent estalvi de costos per comunicacions rebutjades
  • Es garantix la qualitat de les dades
  • Disposa del servici sense necessitat de fer el desenvolupament
  • Disposa d'estadístiques

  Notícies

  12 August 2016

  La plataforma d'Intermediació de dades supera els 70 servicis Desplegar acordeon

  Durant el primer semestre de 2016 s'han superat els 70 servicis disponibles en la plataforma d'intermediació de dades.

  Destaquen les incorporacions dels servicis de l'Institut Cervantes per a Consultar l'aptitud de sol·licitants de nacionalitat, de l'AEAT, d'Estar al Corrent d'Obligacions Tributàries per a Contractació amb el sector Públic amb incompliments genèric, sense finalitat específica, la Consulta de Condició de Becat del Ministeri d'Educació o la Consulta de Permisos d'Explotació Marisquera que actualment oferix Galícia i esperem estendre a totes les CCAA amb costa.

  Mención especial mereixen els servicis de consulta del fitxer de Titularidades Financieras, tant per Intervinent com per Producte. Aquest fitxer és responsabilitat de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i serà el SEPBLAC (Servici Executiu -Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries) l'encarregat del tractament. Els servicis estan en producció des del 5 de maig de 2016.

  Al Fitxer de Titularitats Financeres se li aplicaran mesures de seguretat de nivell alt en aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Tindran accés els jutges d'Instrucció, el ministeri Fiscal, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el CNI i l'AEAT. També s'han posat en preproducció els servicis de la DGT de Consulta de dades de Conductors, Vehicle i de documents d'un Vehicle. L'entrada en producció serà la primera quinzena de Setembre.

  Els recordem que per a sol·licituds de suport a través del Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP ha d'utilitzar la url: https://soportecaid.redsara.es

  Per a més informació utilitze el PAE - Portal d'Administració Electrònica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versió del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic al CAID.

  S'accedix al mateix des del portal PAe-CTT mitjançant un enllaç situat en l'apartat d'Enllaços Relacionats   de les pàgines de servicis comuns i d'informació general de cadascun dels servicis als quals presta suport el CAID. També es pot accedir mitjançant l'enllaç https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta prèvia d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creació de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informació addicional a un cas ja obert directament a través del formulari, amb el nombre de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electrònic.
  • En la pàgina del formulari disposen d'un enllaç al manual d'usuari per a sol·licitar suport tècnic.
  04 March 2011

  Formulari Web de Sol·licitud de Suport Tècnic al CAID Desplegar acordeon

  • El 4 de març es posa en producció un nou canal per a l'obertura d'incidències amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID). Als canals habituals de correu electrònic i telèfon s'unix el del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic, al que s'accedix des del portal PAe_CTT mitjançant un enllaç situat en el paràgraf de Contacte que apareix en la pestanya d'informació General del servici.
  • Este formulari conté les dades necessàries per a obrir una sol·licitud de suport: Nom de l'organisme, Persona de Contacto (Nom, Cognoms, telèfon i direcció de correu), Entorno afectat, Camp de text en el qual descriure els requeriments de l'Usuari i tres camps més que permeten annexar fitxers amb informació complementària com a ACL’s, Log’s, etc… La sol·licitud es processa quan es polsa el botó “Enviar per correu electrònic”. 
  15 February 2010

  Difusió del Servici de Canvi de Domicili Desplegar acordeon

  S'ha creat un vídeo divulgatiu del servici de comunicació del canvi de domicili. Pot veure la versió completa en:

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio.html(Obri en nova finestra)

  I la versió curta subtitulada en

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio_corto.html(Obri en nova finestra)

  El servici també està disponible amb Certificat Digital Europeu (STORK)

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio_stork.html(Obri en nova finestra)

  15 February 2010

  L'Ajuntament de La Pobla de Vallbona ja està integrat Desplegar acordeon

  L'Ajuntament de La Pobla de Vallbona ja està integrat en el servici de Comunicació del canvi de domicili i permet als seus ciutadans comunicar-ho quan s'empadronen.

  19 February 2008

  Disponible la comunicació de domicili a TGSS i INSS Desplegar acordeon

  A través del Servici de Comunicació de Canvi de Domicili pot notificar el seu nou domicili a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

  20 November 2007

  El Servici de Canvi de Domicili s'amplia Desplegar acordeon

  El ciutadà, des del 060, pot comunicar el canvi de domiclio a més organismes : Agència Tributària, Direcció general de Policia, MUFACE. I a la fi del 2007 s'integraran Tresoreria de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social i Direcció general de trànsit.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable