Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Rexistro Electrónico Xeneral da AGE

 • Data Posta en Produción:

  03/10/2016

  Descrición Funcional

  O Rexistro Electrónico Xeneral da AGE abarca as seguintes funcionalidades:

  • Frontal web, accesible desde o Punto de Acceso Xeral ( http://administracionelectronica.gob.es ). Esta ferramenta de rexistro electrónico permite aos cidadáns dirixir os seus escritos e comunicacións cara á Administración Pública, que non se axusten a procedementos administrativos regulados e contemplados nas Sedes Electrónicas das distintas Administracións. Algunhas funcionalidades destacadas son:
  • Permite o acceso ao cidadán mediante Cl@ve, o sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
  • Permite rexistrar electronicamente solicitudes, dirixidas cara a organismos da Administración Pública, mediante un formulario xenérico, así como anexar documentación. Para realizar o rexistro requírese a firma electrónica do cidadán, utilizando o seu DNI electrónico ou certificado dixital de persoa física ou xurídica, recoñecido pola plataforma @asina.
  • Permite consultar ao cidadán o histórico dos seus asentos rexistrais así como o estado do envío e redireccionamiento dos mesmos.
  • O cidadán poderá solicitar recibir avisos por sms ou e-mail con cada cambio de estado do seu asento rexistral.
  • Anotación rexistral de entradas e saídas. O Rexistro Electrónico Xeneral da AGE permite realizar as anotacións rexistrais correspondentes aos trámites presentados ante as Administracións Públicas pola vía dixital (frontal web accesible desde o PAG, ou formularios xenéricos propios dos Ministerios e os seus organismos públicos), ou pola vía presencial en oficinas de asistencia en materia de rexistros.

  As aplicacións comúns de rexistro para o intercambio rexistral entre Administracións Públicas (Orve e Geiser) desde as oficinas presenciais, están plenamente integradas co Rexistro Electrónico Xeneral da AGE, asentando as súas entradas e saídas no devandito rexistro.

  O Rexistro Electrónico Xeneral da AGE intégrase coa plataforma do Sistema Integrado de Rexistros (SIR).

  • A plataforma SIR permite a interconexión electrónica das oficinas de rexistro integradas nela. Esta solución proporciona un sistema capaz de intercambiar os asentos rexistrais entre Oficinas de Rexistro, así como os documentos presentados, logrando desta forma anticipar ao órgano destinatario a comunicación que lle foi dirixida.
  • Integrado coa plataforma SIR, o Rexistro Electrónico Xeneral da AGE permite enviar o asento rexistral xerado á oficina de rexistro competente, en caso de estar integrada en SIR.

  Descrición Técnica

  Solución:

  • Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux V 6.8
  • Servidor web apache 2.4.20
  • Servidor de aplicacións JBOSS 5.1.0
  • JDK 1.6
  • Base de datos Oracle 11g  Release 2
  • Firma electrónica: validación con @firma
  • Identificación: Cl@ve

  Requisitos técnicos:

  • Sistemas operativos soportados:
  Windows (Vista SP2, 7 SP1 e 8 ou superior) [Recomendado]
  Non compatible con Windows 8 RT
  Linux (2.6 ou superior)
  Mac OS X (10.6.8 ou superior)
  •     Navegadores soportados:
  Microsoft Internet Explorer (9 ou superior)
  Google Chrome (4 ou superior), é necesario ter instalado o cliente de AutoFirma.
  Apple Safari (4 ou superior), é necesario ter instalado o cliente de AutoFirma.
  Mozilla Firefox (3.0 ou superior), é necesario ter instalado o cliente de AutoFirma.
  Como norma xeral o certificado debe estar instalado no sistema operativo salvo no caso de Firefox que debe instalarse no navegador.

  Estándares:
  Compatible con SICRES 3.0

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable