Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Registre Electrònic Comú

 • Data Posada en Producció:

  03/10/2016

  Descripció Funcional

  El Registre Electrònic Comú abasta les següents funcionalitats:

  • Frontal web, accessible des del Punt d'Accés General, PAG, ( https://administracion.gob.es ). Aquesta eina de registre electrònic permet als ciutadans dirigir els seus escrits i comunicacions cap a l'Administració Pública, sempre que no s'ajustin a procediments administratius reglats i contemplats a les Seus Electròniques de les diferents Administracions.
  • Permet l'accés al ciutadà mitjançant Cl@ve, el sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Permet registrar electrònicament sol·licituds, dirigides cap a organismes de l'Administració Pública, mitjançant un formulari genèric, així com annexar documentació. Per realitzar el registre es requereix la signatura electrònica del ciutadà, utilitzant el seu DNI electrònic o certificat digital de persona física o jurídica, reconegut per la plataforma @signa.
  • Permet consultar al ciutadà l'històric dels seus seients registrals, així com l'estat de l'enviament i redireccionamiento dels mateixos.
  • El ciutadà podrà sol·licitar rebre avisos per sms o e-mail amb cada canvi d'estat del seu seient registral.

  El Registre Electrònic Comú s'integra amb la plataforma del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR):

  • La plataforma SIR permet la interconnexió electrònica de les oficines de registre integrades en ella. Aquesta solució proporciona un sistema capaç d'intercanviar els seients registrals entre Oficines de Registre, així com els documents presentats, aconseguint d'aquesta forma anticipar a l'òrgan destinatari la comunicació que li ha estat dirigida.
  • Integrat amb la plataforma SIR, el Registre Electrònic Comú permet enviar el seient registral generat a l'oficina de registre competent, en cas d'estar integrada en SIR.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  • Sistema operatiu Xarxa Hat Enterprise Linux V 6.8
  • Servidor web apatxe 2.4.20
  • Servidor d'aplicacions JBOSS 5.1.0
  • JDK 1.6
  • Base de dades Oracle 11g  Release 2
  • Signatura electrònica: validació amb @signatura
  • Identificació: Cl@ve

  Requisits tècnics:

  • Sistemes operatius suportats:
   • Windows (Vista SP2, 7 SP1 i 8 o superior) [Recomanat]
   • No compatible amb Windows 8 RT
   • Linux (2.6 o superior)
   • Mac US X (10.6.8 o superior)
  • Navegadors suportats (en tots els casos, és necessari tenir instal·lat el client d'Autofirma):
   • Microsoft Internet Explorer (9 o superior),
   • Google Chrome (4 o superior), 
   • Apple Safari (4 o superior), 
   • Mozilla Firefox (3.0 o superior),

  Com a norma general el certificat ha d'estar instal·lat en el sistema operatiu, excepte en el cas de Firefox que ha d'instal·lar-se en el navegador.

  Estàndards:

  Compatible amb SICRES 3.0

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable