Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Llei 29/2010 d'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya

 • Indicadors:
  • Cobrir la necessitat d'una llei per a l'ús de mitjans electrònics en les AAPP i que faciliti la cooperació interadministrativa per a l'impuls i el desenvolupament de la i-Administració a Catalunya.
  • Disposar d'eines que afavoreixin la modernització de les AAPP catalanes.

  Descripció Funcional

  La Llei 29/2010 d'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya (LUMESPC) pretén contribuir a l'avanç del procés de transformació de les AAPP davant la irrupció dels mitjans electrònics en la nostra societat, i per a això estableix el marc legal de l'ús d'aquests mitjans electrònics per les entitats, ens i organismes que integren el sector públic de Catalunya a fi de millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat en les relacions entre el sector públic i amb els ciutadans. Els principals aspecte de la norma són els següents:

  • Defineix d'un model català d'Administració Electrònica, basat en la incorporació dels mitjans electrònics en l'activitat de les AAPP, en la cooperació i col·laboració institucionals per a la creació de serveis comuns d'i-Administració que garanteixin la IOP dels sistemes d'informació i en la maximització de l'eficiència i reutilització de serveis i aplicacions.
  • Atribueix activitats concretes per al desenvolupament del model català d'Administració Electrònica tant a les AAPP catalanes com a la Administració de la Generalitat.
  • Preveu la cooperació i col·laboració entre les AAPP catalanes mitjançant el Consorci AOC, del que la llei fixa les funcions.
  • Regula el caràcter i naturalesa de la informació del sector públic que es difon per mitjans electrònics.
  • Determina la forma de comunicació dels ciutadans i les empreses amb el sector públic per mitjans electrònics.
  • Estableix l'ús preferent dels mitjans electrònics en les relacions del sector públic amb les empreses.
  • Regula el Marc de IOP.
  • Crea un catàleg de dades i documents interoperables de Catalunya per fer efectiu el dret del ciutadà a no aportar dades i documents.
  • Promociona el model català d'administració electrònica per mitjà de la reutilització de les aplicacions i els serveis.
  • Preveu un Pla de desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya quadriennal que defineixi les prioritats, els instruments i els recursos necessaris per al desenvolupament de l'ús de mitjans electrònics a Catalunya.
  • Amb vista al futur, la llei s'acompanyarà d'actuacions complementàries, tant normatives com a organitzatives, per al seu correcte desenvolupament.

  Descripció Tècnica

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades