Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Inventari d'Ens del sector públic estatal

 • Indicadors:

   

  Número de Entidades en el Inventario de entes del sector público estatal

  Any        Ens del Sector Públic Estatal + Grups Consolidables Estatals

  • 2016 (*)   440 (419 + 21)   (420 +21)
  • 2015   437 (416 + 21)   (415 + 21)
  • 2014   435 (415 + 20)   (415 + 20)
  • 2013   443 (423 + 20)   (423 + 20)
  • 2012    469 (443 + 26)  (439 + 22)
  • 2011    490 (455 + 35)  (459 + 26)
  • 2010    514 (476 + 38)  (464 + 35)

  Any       Altres ens participats per l'Estat

  • 2015    620  626
  • 2014    633  633
  • 2013    664  664
  • 2012    708  700
  • 2011    766  697
  • 2010    763  766

  (*) Fins al 30 de maig de 2016

  Descripció Funcional

  INVESPE oferix l'accés a l'Inventari d'Ens del Sector Públic Estatal, constituït per totes les formes jurídiques relacionades en l'article 2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, excepte l'Administració General de l'Estat, i inclou totes les Agències Estatals constituïdes en aplicació de la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències Estatals per a la millora dels servicis públics. A més s'inclouen els ens del Sector Públic amb legislació específica.

  Per a cadascun dels Ens es proporcionen les seues dades generals i postals, l'estructura de domini, les dades economicofinanceres més significatius i el règim de control. Així mateix oferix l'inventari dels Grups Consolidables Estatals, proporcionant per a cadascun d'ells les societats estatals que formen part del perímetre de consolidació. Com a informació addicional, proporciona informació relativa a Altres Ens participats per l'Estat: consorcis , empreses i fundacions, on figura l'Estat, directa o indirectament, com un dels components de forma minoritària.

  L'Inventari dels Ens del Sector Públic Estatal es va iniciar amb tots aquells Ens vius a 1 de gener de 2004, i quedaran reflectides totes les variacions sobre qualsevol de les dades. L'inventari dels Grups Consolidables Estatals s'inicia a partir de la situació a 31 de desembre de 2005, segons Orde EHA/553/2005, de 25 de febrer.

  Descripció Tècnica

  INVESPE és una aplicació Web desenvolupada amb el Framework .NET 4.

  • El llenguatge de desenvolupament és VisualBasic .NET.
  • La base de dades que suporta la informació publicada és SQL Server 2008R2.
  • S'empren tècniques de disseny de pàgines que habiliten l'accessibilitat de les pàgines tenint en compte la dificultat de mostrar informació comptable que, fonamentalment, es publica a través de taules i imatges.
  • La càrrega de l'aplicació es fa mitjançant processos programats i revisions que asseguren la qualitat de la informació publicada.
  • El volum d'accessos a l'aplicació és important i, per tant, en el seu desenvolupament s'assegura que el disseny siga suficientment potent com per a donar servici concurrent a un volum important d'usuaris.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades